Dalend aantal kinderen op sportclubs in de gemeente Haarlemmermeer

Dalend aantal kinderen op sportclubs in de gemeente Haarlemmermeer

Dalende trend

In 2018 was 46,2 procent van de Haarlemmermeerse kinderen lid van een sportclub. In 2022 was
dit nog maar 37,6 procent. Dat is een daling van 8,6 procent.

Onze visie

In de visie van D66 is het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten. Sport en beweging dragen namelijk bij aan zowel de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Bovendien vormen sportieve activiteiten een basis voor het ontwikkelen van vaardigheden zoals doorzettingsvermogen en teamwork. En de impact van sport beperkt zich niet tot de jeugd. Gewoonten die nu aan kinderen worden aangeleerd, hebben de neiging door te zetten wanneer deze kinderen volwassen worden. Ofwel, een gezonde levensstijl met voldoende beweging draagt bij aan een verhoogde levenskwaliteit, ook in het latere leven.

Goed voor de gemeente

Sporten overstijgt het individuele belang. Sport bevordert ook de sociale samenhang in onze dorpen en wijken. Het draagt bij aan de positieve perceptie tussen diverse bevolkingsgroepen. Daarnaast bespaart het de maatschappij zorgkosten en maatschappelijke kosten wanneer mensen vanaf jongs af aan een gezond leven leiden.
 

Actie

Om deze redenen heeft D66 het college een aantal vragen gesteld over deze kwestie. Wij zijn onder andere benieuwd naar de doelstellingen van het college met betrekking tot het aantal sportende kinderen voor de komende jaren en of er in dit kader bijvoorbeeld wordt samengewerkt met scholen, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college.