Gerard Jägers

Beeld: Gerard Jägers

Gerard Jägers is partijvoorzitter van D66 Haarlemmermeer – Aalsmeer. ”Mijn belangrijkste aandachtsgebied is de energietransitie. Dat doe ik vooral door activiteiten in energie coöperaties. Dit past goed bij de richting van D66.
Verder ben ik actief in allerlei andere verbanden gericht op maatschappelijk nut, veelal als bestuurslid.”

  • 70 jaar
  • Rotterdam
  • Spaarndam
  • Hij/hem

Wat is je lievelingsplek in Haarlemmermeer en waarom?

Spaarnwoude is een prachtig gebied binnen de verstedelijkte regio. Daarbinnen vind ik vooral mooi en interessant het kerkje de Stompe Toren, die op een zeer oude strandwal ligt. Het is een van de oudste bewoonde plaatsen van de regio. Nu is het een aantrekkelijke plek voor allerlei ontmoetingen waaronder veelal culturele.

Welke kansen zie jij voor Haarlemmermeer?

Haarlemmermeer kan een voorloper zijn in energietransitie. We zijn een tamelijk nieuwe gemeente en we kunnen en behoren daarom voor te lopen in de grote veranderingen.

Wat betekent D66 voor jou?

Ik voel me thuis bij de partij vanwege de genuanceerdheid in ons denken vanuit een sociaal-liberale achtergrond. Onze beschouwingen zijn goed onderbouwd en niet gestoeld op dogma’s.

Wat wil je bereiken als bestuurder van D66 Haarlemmermeer en Aalsmeer?

Mijn streven is dat de D66 afdeling Haarlemmermeer een gemotiveerde, harmonieus samenwerkende club is, waar plaats is voor iedereen.