D-café / Webinar ”Waardevolle Groei”

Beeld: Demi van der Veldt

De provincie Noord-Holland heeft zich ten doel gesteld om in het jaar 2050 volledig circulair te zijn. Afval wordt dan niet meer verbrand of gestort maar gebruikt als grondstof voor nieuwe materialen en grondstoffen. In 2030 wil de provincie halverwege deze ambitie te zijn. In het webinar ‘ Waardevolle groei’ laten we mensen aan het woord die ons meenemen in de stappen die we kunnen of moeten zetten. We bespreken ook de vraag welke economische activiteiten we nodig hebben in Noord-Holland. Wanneer is groei waardevol? Wat is de rol van provincie en gemeenten?

·       Diederik Notenboom is strategisch adviseur bij Meerlanden. Hij zal ons meenemen in de toekomst van afvalscheiding, de rol van bedrijven en gemeenten.
 
·       Ingeborg de Jong is Algemeen Directeur van Timpaan en zal toelichten op welke wijze we de woningbouw kunnen verduurzamen.
 
·       Xander Meijer, co-founder van The Farm Kitchen licht ons toe hoe we het voedselsysteem lokaler en duurzamer kunnen maken.
 
 
Dit D-Café staat in het teken van kansen zien en mogelijkheden optimaal benutten. Wat kunnen we leren van deze initiatieven? Wat is de rol van gemeente en provincie.  Welke rol kan de politiek spelen om betekenisvolle stappen te zetten richting 2030 en 2050?
Na de presentaties van de sprekers is er gelegenheid de sprekers vragen te stellen.

De moderators zijn:
Linde van Gongrijp, Statenlid D66 Noord-Holland, met portefeuille Circulaire economie            
Gerdien Knikker ,  Fractievoorzitter en Lijstrekker D66 Haarlemmermeer
 
Kiki van Hagen, D66 Tweede Kamer lid, met portefeuilles  ‘Circulaire economie’ en ‘Milieu’ zal aan het slot een reactie geven met een korte toelichting op de plannen uit het regeerakkoord voor een circulaire economie.
 

26 januari 2022
20.00

Online bijeenkomst over de Circulaire Economie. Meer info volgt. Aanmelden kan via [email protected]