Stellen we in Goirle wel de juiste vraag?

In onder meer de bijdrage in het Goirles Belang van 2 juni 2021 van de Arbeiderspartij Goirle/Riel wordt de zelfstandigheid van ons dorp tot doel verheven. Zelfstandigheid die 25 jaar geleden is bevochten. Toen goed, maar waar staan we nu? Tijden veranderen en nu hebben we het heel lastig in Goirle. Niet alleen financieel, maar ook sociaal, cultureel, op het gebied van dienstverlening en bestuurlijk.

Wonen en werken op
goed niveau

Voor de Arbeiderspartij was het een “onaangename verrassing” dat D66 de zelfstandigheid van Goirle in de discussie wil inbrengen als één van de middelen om wonen, werken en leven in Goirle van een goed niveau te kunnen voorzien.

Samenwerking bij meerwaarde

We kunnen de impact vergroten, problemen grondiger aanpakken en kosten voor onze inwoners reduceren wanneer we samenwerken over de gemeentegrenzen heen. Dit geldt zeker voor een kleine gemeente als Goirle die wat inkomsten betreft het met zeer beperkte middelen moet doen.
Het uitgangspunt van D66 is dat ons dorp zijn eigen boontjes dopt als het kan en de samenwerking zoekt wanneer dat meerwaarde voor onze inwoners oplevert. En die meerwaarde ziet D66 in een hoge mate van veilig wonen, gezondheid, welzijn en wel bevinden en een goed voorzieningen niveau voor onze inwoners.

De juiste vraag

Stelt de Arbeiderspartij wel de juiste vraag? Ik denk van niet. De vraag die we ons moet stellen is: Hoe blijft het “goed toeven” in Goirle?
Want wat levert zelfstandigheid op als de lasten en deelnamekosten voor onze inwoners torenhoog zijn geworden, er amper gebouwd is voor starters en ouderen en de muziekschool, bibliotheek en misschien zelfs culturele centra dan gesloten zijn en het voorzieningen niveau zienderogen blijft dalen?

Lef tonen

Dit willen wij niet en daarom is het aan de Gemeenteraad, College, Ambtenaren maar vooral aan onze inwoners te discussiëren over de juiste oplossing voor onze gemeenschap en geen enkel middel onbesproken laat. Ik hoop dat ook de Arbeiderspartij hier een constructieve bijdrage aan wil leveren door substantiële oplossingen aan te dragen en niet alleen naar de grote boze buitenwereld te wijzen.
Eigen kracht Arno, en je niet laten leiden door sentimenten. Lef tonen om open de mogelijkheden te bespreken die we hebben om “goed toeven” voor onze gemeenschap te behouden.