D66 stemt tegen de begroting 2021

D66 is blij om te zien dat de raad op respectvolle en open wijze gedebatteerd heeft over de door burgemeester en wethouders voorgestelde begroting voor 2021. Dat onze inwoners zijn betrokken bij de begroting past ook bij onze ideeën over een levendige democratie in Goirle en Riel.

Desondanks heeft D66 Goirle tegen de begroting gestemd, omdat we het niet eens zijn met de koers die burgemeester en wethouders en een meerderheid van de raad met deze begroting inzet. D66 wil dat Goirle en Riel de beste plekken zijn om te wonen, waarin iedereen vrij kan zijn, maar we niemand laten vallen. Dat betekent niet extra bezuinigen op zorg, maar inzetten op preventie en beter onderwijs. En dat betekent ook investeren in een duurzame toekomst in plaats van een iets lagere onroerendezaakbelasting voor morgen.