Fractievoorzitter Piet Verheijen blikt terug op afgelopen jaren in de gemeenteraad

Tijdens de algemene beschouwingen op de begroting voor 2022 blikte onze fractievoorzitter Piet Verheijen terug op de aflopende raadsperiode 2018-2022. Een samenvatting van zijn beschouwing lees je hieronder.

Financiële tegenwind

Onze eerste raadsperiode is niet gemakkelijk vergelijkbaar met voorgaande raadsperiodes. Toen had Goirle, zo het leek, de financiën op orde. Er waren geen beperkende coronamaatregelen.
De inkomsten bleven achter ten opzichte van de uitgaven. Goirle moest bezuinigen. Op cultuur, jeugd, personeel, onderwijs, personeelsvoorzieningen enzovoort. Er was geen breed gedeelde visie en gedegen beleid ontbrak.

Cultuur

Dat was tegen het zere been van D66. Want is cultuur niet een uiting van onze volksaard? Draagt dit niet bij aan de leefbaarheid in onze gemeente? Is ontwikkeling en het ontdekken en ontplooien van talenten niet belangrijk voor Goirlese jongeren?

Draagkracht

Voor bezuinigen op personeel hadden wij ook geen begrip. Het Rijk schuift taken naar gemeentes en we moeten meer doen met minder medewerkers.

Ruimte voor de toekomst

Nu hebben we een begroting waarbij we geld overhouden in 2022. Daarover zijn wij zeer te spreken. Al komt dit voornamelijk door extra incidentele gelden van het Rijk en eerder doorgevoerde bezuinigingen. We willen het positieve saldo toevoegen aan de algemene reserve. We zullen dit geld in de toekomst nog hard nodig hebben. Zonder ingrijpen eindigen we in 2023 alweer in de min, volgens de meerjarenraming. We willen daarom een goed doordachte strategische heroriëntatie over waar we ons op gaan richten.