Maak kennis met ons nieuwe fractielid Mariëtte van Erp

Beeld: Kuppens fotografie

Mijn naam is Mariette van Erp, geboren en getogen in Gemert, en ook het grootste deel van mijn leven hier woonachtig . Ik ben de trotse moeder van vier volwassen kinderen, en voel me betrokken bij het wel en wee van Gemert-Bakel en de politieke ontwikkelingen daarbinnen. Ik heb veel respect gekregen voor de enorme inzet van de gemeenteraadsleden en de energie en vrije tijd die zij stoppen in het volgen, begrijpen en beïnvloeden van allerlei ontwikkelingen.  En tegelijkertijd zie, hoor en lees ik over feiten en gebeurtenissen die me verwonderen, boos maken, of ongeduldig en verbaasd. Om maar eens een paar onderwerpen te noemen:  Hoe is het mogelijk dat er in Gemert zoveel gebouwd wordt en er tegelijkertijd zo weinig sociale huurwoningen gerealiseerd zijn in de afgelopen jaren. Terwijl er zoveel woningzoekenden zijn die geen schijn van kans maken op de particuliere woningmarkt. Waarom werd besloten tot de verkoop van het pand van Fuse, waardoor een gezonde Jongerenorganisatie, gerund door en voor Jongeren, onzeker de toekomst tegemoet moet zien. Wat was de onderliggende visie bij de beslissing om de samenwerking met de Lev groep te stoppen om vervolgens samen te gaan werken met de Lumensgroep. Dit ten koste van de samenwerking met onder andere veel vrijwilligers. Hoe wordt binnen de gemeentepolitiek nagedacht over klimaatdoelen en de effecten van Corona.
In de korte tijd dat ik actief deelneem aan de politiek zie ik dat er hard gewerkt wordt, dat er nagedacht wordt over oplossingen op de korte termijn en dat mensen elkaar graag van dienst willen zijn. Waar ik naar op zoek ben is vooral visie op de langere termijn : hoe gaan we in Gemert aan de (inhaal)slag met sociale woningbouw, met Jeugdzorg, met het jongerenwerk, met klimaatdoelen?? Wat willen we als gemeente bereiken op al deze gebieden, op grond van welke visie. Hoe kan de gemeente haar burgers meer en tijdig betrekken bij beslissingen die genomen worden. En hoe kan dat op een meer transparante manier.
Graag wil ik mijn persoonlijke en professionele ervaring en kennis in de komende jaren inzetten om aan de slag te gaan met bovenstaande vraagstukken. Ik werkte in het verleden 17 jaar als Maatschappelijk Werkster binnen verschillende organisaties. Sinds 2004 ben ik werkzaam als docent bij Avans Academie voor Sociale Studies in Den Bosch en tussentijds studeerde ik Filosofie aan de Universiteit van Tilburg, en Ethiek en Beleid aan de Universiteit van Utrecht. Naast deze professionele ervaring en kennis wil ik vooral aan de slag vanuit mijn bevlogenheid als mens, als moeder, en als inwoner van Gemert vanuit de D66 slogan: Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de Gemert-Bakelse samenleving waar voor iedereen een plaatsje is, met extra aandacht voor degenen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.
Voor vragen/opmerkingen/reacties: [email protected]