In memoriam:
Ad van
Veldhoven
(1949-2021)

Beeld: Ad van Veldhoven

Afgelopen vrijdag 29 oktober kreeg ik bericht dat Ad van Veldhoven plotseling was overleden. Zondag tevoren had ik nog een half uur met hem gebeld. Na zijn zware operaties en lange verblijf in het ziekenhuis was hij weer thuis. Elke dag werkte hij aan zijn herstel. Elke dag wandelde hij weer iets verder. Hij was optimistische en had goede hoop dat hij met kerstmis weer de ouwe zou zijn. Als alles goed bleef gaan, kon ik hem waarschijnlijk deze week komen opzoeken. Zover is het niet meer gekomen. Het is niet te bevatten.
 
Ad was in 1949 geboren in Deurne en kwam begin zeventiger jaren in Gemert wonen in de Michaelstraat. In 1972 werd hij lid van volleybalvereniging Were Di. Hij was daar een graag gezienen trainer en succesvol coach van het damesteam dat uiteindelijke promoveerde naar de Tweede Divisie. Die activiteiten voor de volleybalvereniging gingen door tot 1980.
In de jaren 1974-1987 was hij lid van het dagelijks bestuur van Stichting Bejaardenwerk Gemert. In die periode was hij ook actief als voorzitter van de buurtvereniging Voorpandelaar en oprichter en tien jaar lang coördinator van de Rechtswinkel in Gemert (1977-1987).
In 1978 was hij een van de mensen die vonden dat er in Gemert meer onderwijs mogelijk moest zijn dan alleen traditioneel en katholiek lager onderwijs. hij was een van de oprichters van de nieuwe Jenaplanschool De Pandelaar. Hij bleef penningmeester in de jaren 1978-1984.
In 1981 richtte hij de afdeling Gemert van D66 op en het jaar daarop werd hij de eerste D66’er in de Gemertse gemeenteraad. Samen hebben we heel wat congressen en andere bijeenkomsten bezocht. In 1986 werd hij herkozen en had hij weghouder kunnen worden, maar wilde zijn Democratische principes niet verloochenen.
Daarna verhuisde hij naar Limburg, waar hij directeur Sociale Zaken werd bij de gemeente Geleen en later directeur van een grote Limburgse woningbouwcoöperatie. Vervolgens woonde hij enkele jaren in Nederweert.
Zijn hart lag echter in Gemert en in 2006 kwam hij hier terug. Nog datzelfde jaar werd hij gekozen tot voorzitter van tennisvereniging GLTV. Opnieuw brak er een periode van grote activiteiten aan. Samen met veel vrijwilligers werd de tennisbaan uitgebreid, het paviljoen gerenoveerd en het bestuur gereorganiseerd. De tennisclub telde 800 leden en vierde zijn 40-jarig bestaan. GLTV stond model voor privatisering van andere sportverenigingen in de gemeente. In 2012 nam hij afscheid als voorzitter, maar bleef zich als vrijwilliger inzetten.
Naast dat werk was hij van 2007 tot 2011 ook nog voorzitter van de Stichting Peuterspeelzaalwerk.
In 2014 werd hij voorzitter van D66 Gemert-Bakel & Laarbeek. In 2016 kreeg hij een Koninklijke onderscheiding voor al zijn werk voor de Gemertse Gemeenschap.
Ad was iemand die hield van gezelligheid, die steeds voor iedereen klaar stond en op allerlei gebieden actief was. Niemand deed ooit vergeefs een beroep op hem. Ad bedankt voor de vriendschap, gezelligheid en je enorme inzet.
 
Henk Giebels