Voorstel D66 afgewezen: nog steeds geen besluit over toekomst Hofdael

De discussie over de toekomst van Hofdael loopt al jaren. Steeds worden er nieuwe plannen en ideeën geopperd. De raad heeft al verschillende keren kaders opgesteld maar de uitwerking door het college zorgt keer op keer voor uitstel van besluitvorming.

Bestuur Hofdael goed bezig

Het huidige bestuur van Hofdael verdient een groot compliment voor de exploitatie van het pand: voor het eerst sinds de opening is de bezettingsgraad goed en nemen de verliezen af. Binnen de gemeenteraad was afgesproken dat in 2021 een besluit genomen zou worden over de toekomst van Hofdael.

Onzekerheid houdt aan

Tijdens de raadsvergadering van 13 december 2021 lag er echter opnieuw een voorstel van het college op tafel over de toekomst van Hofdael. Dit voorstel komt erop neer dat er eerst weer aanvullende onderzoeken gedaan moeten worden. Voor de huurders en medewerkers van Hofdael houdt hiermee de onzekerheid over de toekomst aan. Dat is geen wenselijke situatie.

Amendement D66

D66 wil een einde aan de onzekerheid voor medewerkers en huurders van Hofdael. Daarom heeft D66 een amendement ingediend om nu definitief te kiezen voor het scenario van het Hofdael bestuur en om maximaal € 10.000 uit te trekken voor het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur.

Weer geen besluit!

De coalitiepartijen (DGG, DPM, CDA) stemden niet in met het voorstel van D66. De trieste conclusie is dat de coalitie er ook in de afgelopen vier jaar weer niet in geslaagd is om dit langlopende dossier eindelijk af te ronden.