Laat de AOW meestijgen, zet ouderen niet op achterstand!

Ons kabinet is van plan de koppeling tussen de AOW en het minimumloon los te laten. D66 Geldrop-Mierlo is het daar niet mee eens en steunt de petitie van fractielid Jos van Breemen “Laat de AOW meestijgen, zet ouderen niet op achterstand!”

Het minimumloon gaat omhoog, de AOW niet

Volgens het huidige regeerakkoord gaat iedereen in Nederland erop vooruit. Ook het minimumloon gaat de komende drie jaren met 7,5% omhoog. Tot nu toe zijn de uitkeringen en de AOW gekoppeld aan het minimumloon: verhoog je het een, dan verhoog je ook het ander. Zo wordt de inflatie voor mensen met een minimumloon, uitkering of AOW op dezelfde manier opgevangen. Dit kabinet is echter van plan de koppeling met de AOW los te laten.

400.000 gepensioneerden zijn de dupe

Het kabinet heeft wel beloofd om ouderen deels te compenseren met een hogere belastingkorting. Ouderenbond ANBO berekende echter dat dit voor zeker 400.000 gepensioneerden geen of onvoldoende oplossing biedt. Zij hebben zo’n laag inkomen, bijvoorbeeld omdat ze geen of maar een klein pensioen hebben, dat zij geen belasting betalen en dus niet profiteren van een belastingkorting.
De afgelopen jaren zijn pensioenen niet geïndexeerd en zijn onze ouderen er onder de streep alleen maar op achteruitgegaan. Door het loslaten van de koppeling tussen de AOW en het minimumloon zullen zij er in de toekomst nog veel verder op achteruit gaan. Dit leidt tot een AOW waar niet van te leven valt. Zo kunnen we onze ouderen niet behandelen!

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

We moeten omzien naar elkaar en rekening te houden met onze AOW’ers. D66 Geldrop-Mierlo ondersteunt de ouderenbonden en de senioren binnen D66 in hun oproep om de koppeling van de AOW met het minimumloon te behouden! De eerste kamer is al om, nu de tweede kamer nog!

Oproep

Steun de petitie van fractiegenoot Jos van Breemen om de koppeling tussen de AOW en het minimumloon in stand te houden. Volg de link naar DeGoedeZaak en teken de petitie! Laat de AOW gewoon meestijgen, zet ouderen niet op achterstand!