Gebiedsontwikkeling Gijzenrooi

Tijdens de raadsvergadering van 7 maart jl. heeft D66 vragen aan het college gesteld over de plannen voor gebiedsontwikkeling in Gijzenrooi. De gemeenteraad heeft daarover enkele weken geleden een presentatie gekregen. Uit de antwoorden op onze vragen bleek dat er jarenlang is gewerkt aan de gebiedsontwikkeling van dit natuurgebied. 

Communicatie niet goed

De wethouder gaf aan dat de communicatie met de gemeenteraad niet goed is verlopen. In de gemeentelijke begroting of meerjarenplannen heeft er namelijk nooit iets gestaan over een ontwikkeling van dit gebied of het realiseren van een stadsboerderij. Doordat de gemeente een kippenboerderij heeft aangekocht, zijn er nieuwe kansen. 

Keuzes en prioriteiten

De vragen van D66 waren vooral gericht op de planning en prioriteitstelling. Woningbouw en natuurontwikkeling vinden wij allebei belangrijk. Voor de korte termijn moeten er echter keuzes worden gemaakt. En onze prioriteit ligt nu bij het bouwen van woningen binnen de bebouwde kom, zoals de projecten in het kader van de woningbouwimpuls. 

Enquête openbaar maken

Een andere reden om vragen te stellen was om de resultaten van de enquête bij de omwonenden van dit gebied openbaar te krijgen. De bewoners hebben hierom gevraagd, maar kregen die niet. De wethouder heeft toegezegd de resultaten van de enquête openbaar te maken.