Nitzan Shepher

Nitzan Shepher - Beeld: D66 Geldrop-Mierlo

D66 Geldrop-Mierlo stelt voor: Nitzan Shepher

  • 43 jaar
  • Geldrop

Ik ben Nitzan Shepher, getrouwd met Olaf en moeder van twee lieve jongens. Sinds 2007 wonen wij Geldrop en inmiddels is dit een warm thuis. Ik ben werkzaam als docent geschiedenis en maatschappijleer. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ben ik burger commissielid en maak ik deel uit van de commissie Samenleving.

Politiek vind ik boeiend en ben daarom ook altijd actief geweest in medezeggenschaporganen en commissies. Na de Brexit en de verkiezing van Trump vond ik het tijd worden om kleur te bekennen en eindelijk actief lid te worden van D66, wat altijd mijn partij is geweest, om zo een krachtig tegengeluid voor het populisme te bewerkstelligen. Sinds enkele maanden zit ik vergaderingen van de fractie bij om de gemeentelijke politiek te leren kennen en ben ook betrokken geweest bij het samenstellen van het verkiezingsprogramma. Voor de aankomende gemeenteraadverkiezingen heb ik mij opgegeven voor een verkiesbare plaats op de lijst. Wat ik kan meebrengen in de fractie is mijn ruime expertise binnen het onderwijs, maar ook mijn kennis en ervaring van de bankensector, de zorg en ict-sector. Als kind van migranten hoop ik daarnaast inwoners met een migratieachtergrond te kunnen vertegenwoordigen in Geldrop-Mierlo. Ik geloof in de eigen kracht van mensen en in de noodzaak van een goed sociaal beleid voor wie extra ondersteuning nodig heeft. Daarnaast is het toekomstbestendig maken van het gemeentelijk beleid op het gebied van duurzaamheid voor mij een belangrijk speerpunt voor de komende jaren.