Kansen grijpen door combineren en innoveren

Huis in Almere Haven Beeld: Wojtek Gurak

In Flevoland is het goed wonen, werken en leven. We zijn aanpakkers en doorpakkers, we denken in mogelijkheden en benutten kansen. Dat hoort bij de geschiedenis van onze provincie. Met onze inwoners, ondernemers en partners bouwen we aan de toekomst van Flevoland. D66 Flevoland gaat bijdragen aan het oplossen van de woonopgave. We doen dat integraal en in samenhang met bijbehorende werkgelegenheid, bereikbaarheid en voorzieningen, met oog voor de eigenheid van de verschillende regio’s en gemeenten binnen de provincie. We doen dat door innovatief te kijken naar ruimtegebruik.

We zorgen dat niet alleen de lucratiefste doelgroepen worden bediend en dat de (toekomstige) bewoners kansen krijgen die passen bij hun wensen. Denk aan meer collectief opdrachtgeverschap, meer diversiteit binnen wijken en nieuwe woonvormen als knarrenhofjes en tiny houses. Denk ook aan gemengd gebruik; vakantiewonen in de natuur, afgewisseld met vaste woonlocaties.

Flevoland is immers klaar, maar nooit af. Dat kan ook bijna niet met zo’n jonge provincie. We moeten daarom blijven bouwen aan een kwalitatief goede leefomgeving met voldoende woningen voor iedereen, voldoende werk en een goede bereikbaarheid. Dit doen we duurzaam, circulair en met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Meer én verschillende woningen bouwen in Flevoland We bouwen verschillende soorten woningen in Flevoland. Vooral voor starters, ouderen en alleenstaanden. We maken bijzondere wijken mét de nodige voorzieningen. We zitten in op unieke woonplekken: wijken aan de kust, parkwonen in het bos, groene zelfvoorzienende wijken. Wonen is meer dan alleen een fijn huis. In de wijken die we bouwen komen fietspaden, wegen en buslijnen. Maar ook scholen, buurthuizen en natuur. Want in Flevoland wonen is leven in een groene en unieke omgeving. Niet stilstaan, maar bouwen aan de toekomst.
Een bereikbaar Flevoland mét IJmeerlijn & Lelylijn Verder bouwen lukt alleen als de nieuwe woningen ook bereikbaar zijn. D66 maakt zich hard voor een bereikbaar Flevoland. Daarom zijn we voorstander van de Lelylijn, de IJmeerlijn en een sneltrein naar Utrecht. Ook stimuleren we lopen én fietsen. D66 zet zich daarom in voor veel meer gratis P&R parkeergelegenheid bij de bestaande treinstations (o.a. Almere Buiten, Almere Centrum en Lelystad) en bij knooppunten zoals de N50 en de ontsluiting bij Nijkerk. Daarnaast blijven we aandacht vragen voor de bereikbaarheid van de kleine kernen van onze provincie.
De digitale transformatie van Flevoland extra kracht bijzetten Digitalisering bepaalt onze samenleving meer dan ooit. Door digitalisering kunnen we vrijer zijn in waar en hoe we leven en werken. Waar we eerder vooral kansen zagen, zien we nu ook de grenzen. Zo is de digitale transformatie onmisbaar om de klimaatopgave te realiseren. Ook is een snelle digitale transformatie van het bedrijfsleven nodig voor een slagvaardige en wendbare economie. D66 maakt werk van deze opgave door een collegelid (“provinciale minister”) aan te wijzen met de kerntaak digitalisering en techniek.