Doorbouwen aan een krachtige samenleving

Schokland Beeld: Rob van Hilten

Er gaat gebouwd worden in Flevoland. De komende periode hebben we een bouwtaak van 100.000 woningen, met als gevolg een forse groei van het aantal Flevolanders. Dat betekent dat er vooral voortvarend gebouwd moet worden aan onze samenleving, zodat het voor onze inwoners aantrekkelijk is en blijft om in Flevoland te wonen. Een gezonde samenleving, een sociale samenleving, een mondige samenleving, een tolerante samenleving, een culturele samenleving, een sportieve samenleving, dat zijn onze wensen. D66 Flevoland vindt dat deze ontwikkelingen gelijke tred moeten houden met de groei van het aantal inwoners en wil hier vol op inzetten.

Werken aan een nieuw en ambitieus sportplan Wij zetten ons in voor een provinciale sportnota met concrete doelstellingen en acties. Daarbij zetten we niet niet alleen in op het ondersteunen van grote sportevenementen, maar geven we ook veel aandacht voor sport en bewegen dicht bij huis. Daarnaast wil D66 het sporten in de buitenruimte stimuleren. Uiteraard is ook daarvoor natuurbehoud van belang.
Actief kunst- en cultuurbeleid Investeren in kunst en cultuur is investeren in vooruitgang. Wij willen actief beleid voeren op gebied van kunst- en cultuur. In Almere realiseren we een internationaal aansprekend museum voor moderne kunst, we breiden de landschapskunstcollectie in Flevoland verder uit en schenken speciale aandacht voor makers van kunst en hun vestigingsmogelijkheden.
Laaggeletterdheid tegengaan en extra aandacht voor onderwijs D66 vindt als onderwijspartij dat onderwijs alle aandacht verdient. Zo zorgen we ervoor dat iedereen met eerlijke kansen opgroeit. De provincie heeft weldegelijk instrumenten om voor eerlijke kansen te zorgen in het onderwijs. Zo willen wij laaggeletterdheid terugdringen door onze bibliotheken extra te ondersteunen. Daarnaast vragen we extra aandacht voor voor digitalisering en kunsteducatie.
De transitie van de GGZ provinciaal ondersteunen Waarbij D66 uitgaat van de kracht van mensen, maar we willen ook niemand laten vallen. D66 Flevoland gaat de transitie van de GGZ daarom ondersteunen, door het versterken van de netwerken van zorg binnen de wijken en buurten. En er zorg voor dragen dat de herhuisvesting van GGZpatiënten goed wordt verdeeld over verschillende buurten en wijken