Samenwerken, besturen en EU

Provinciehuis Flevoland Beeld: Wojtek Gurak

Het vertrouwen van de samenleving in de overheid is nog nooit zo laag geweest. Dat is bedreigend voor onze democratie. Het is daarom noodzakelijk onze democratische processen te vernieuwen. De burger moet meer directe invloed krijgen en openheid rondom beslissingen moet groot zijn. D66 is al sinds de oprichting een pleitbezorger voor democratische vernieuwing. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet zomaar gaat. Het vereist durf, visie en geduld, maar bovenal vertrouwen in de burger. Wij willen blijven bouwen aan een innovatieve democratie, zoals we dat al sinds 1966 doen.

Een burgerberaad instellen Wij pleiten voor het instellen van een Burgerberaad bij onderwerpen die gaan over klimaat, warmtetransitie, wonen en infrastructuur. Een Burgerberaad bestaat uit gelote burgers die tezamen een doorsnee vormen van de samenleving. De leden van het burgerberaad krijgen een vergoeding voor hun werk, en worden bijgestaan door experts. Dit is een nieuwe manier om effectief invloed van Flevolanders te bewerkstelligen. Openheid en transparantie zijn harde voorwaarden voor herstel van het vertrouwen. D66 zal komen met voorstellen over de bevoegdheden van dit Burgerberaad.
Inwoners de nieuwe Commissaris van de Koning helpen kiezen Momenteel hebben Flevolanders weinig directe invloed op wie de Commissaris van de Koning (CvK) wordt. De Commissaris van de Koning is voorzitter van de Provinciale Staten (het parlement van de provincie) en voorzitter van de Gedeputeerde Staten (het kabinet van de provincie). Wij willen Flevolanders directe invloed geven op de benoeming van zo’n Commissaris door samen met inwoners van Flevoland het profiel van een nieuwe CvK op te stellen.
Flevoland laten vertegenwoordigen bij de EU D66 wil zich actief inzetten op het verbinden van de provincie met ontwikkelingen op Europees niveau en de kansen die dit biedt, bijvoorbeeld door onze belangen in te brengen bij Europese instituten en Europese programma’s (zoals het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Er moet een sterkere relatie komen tussen het provinciehuis en de vertegenwoordiging in het Huis van Nederlandse Provincies in Brussel.