D66 in Flevoland

D66 is in Flevoland met twee zetels vertegenwoordigd in de Provinciale Staten. Daarnaast heeft D66 lokale afdelingen in Almere, Zeewolde, Dronten, Lelystad en de Noordoostpolder.

D66 is met twee zetels vertegenwoordigd in de Provinciale Staten. Meer over onze Statenfractie lees je hier. Daarnaast zit er één Gedeputeerde namens onze partij in het College van Gedeputeerde Staten. Dat is Michiel Rijsberman.

D66 in de gemeente

D66 is ook lokaal actief. De websites van onze afdelingen in Flevoland vind je hier:

Op provinciaal niveau zit D66 Flevoland in één regiovereniging met D66-leden uit de provincie Utrecht. Samen vormen wij D66 Midden-Nederland. D66 Midden-Nederland organiseert activiteiten en is eindverantwoordelijk voor de Provinciale Statencampagne.