Het Programma Landelijk Gebied is een stap in de goede richting

In Den Haag wordt gewerkt aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Het doel van dit programma is om onze natuur, bodem en waterkwaliteit verbeteren. Hier worden ook de stikstofmaatregelen uitgewerkt. Het Rijk heeft aan alle twaalf provincies gevraagd om hun doelstelling op gebied van natuur, stikstof, water en klimaat uit te werken in een provinciaal plan.

Ons provinciale plan, het Flevolands Programma Landelijk Gebied, is gisteren ingestemd door de Provinciale Staten van Flevoland. D66 is hoopvol. Het plan is een goede stap om natuur, klimaat, water, en landbouw beter met elkaar in balans te brengen. Uiteraard is daarmee de kous nog niet af. D66 ziet graag dat het plan nu ambitieus en voortvarend wordt opgepakt.

Beeld: Hindrik Sijens

Toekomstbestendig

Statenlid Yvonne den Boer legt uit wat deze stap betekent: “Met dit plan worden er stappen gezet naar een toekomstbestendige landbouw en gezonde natuur. Deze stappen doen we niet allemaal in één keer, maar wel doelgericht en met goede vaart erin.”

Dat alle plannen voor het landbouwgebied nu verenigd zijn in een provinciaal plan is goed voor agrarische ondernemers die meer duidelijkheid willen. Den Boer: “Veel inwoners en ondernemers willen de stap maken, zij willen veranderen en op veel plaatsen worden ook stappen gezet. Want ook Flevoland moet op zoek naar een nieuwe balans voor een gezonde bodem, schoon water en schone lucht. Dat de basis is voor een goede leefomgeving. Dat mogen de volgende generaties van ons verwachten.”

Moties en amendementen

In de Provinciale Staten kunnen Statenfracties de plannen nog bijsturen met moties en amendementen. D66 is mede-indiener van de volgende motie en amendementen:

  • Amendement CDA – JA21 – D66: dit amendement zorgt ervoor dat kavelruil, het vrijwillig ruilen van landbouwgrond, wordt opgenomen als een van de maatregelen om de doelstellingen te halen. Dit amendement is aangenomen.
  • Amendement PvdA – GL – D66 – PvdD: in dit amendement leggen we vast dat inwoners worden betrokken bij de volgende versie van het plan. Het amendement is ingetrokken nadat de gedeputeerde heeft toegezegd dat dit gaat gebeuren.
  • Motie PvdA – GL – D66 – PvdD: in deze motie vragen we het college om bij hernieuwing van het plan verder in te gaan op de gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze motie is niet aangenomen.

Het Flevolands Programma Landelijk Gebied is aangenomen met 33 stemmen voor en 6 stemmen tegen.