De toekomst van Flevoland als landbouw-provincie

D66 Flevoland ziet de polarisatie in het debat over de landbouw met lede ogen aan. Oplossingen moeten vanuit het politieke midden, niet met de ruggen tegen elkaar en op de juiste toonhoogte ontstaan.

Beeld: Willem van Valkenburg

Uitvoeringsagenda

Daarom heeft D66 Flevoland door middel van een motie in Provinciale Staten de oproep aan het College gedaan om te komen met een uitvoeringsagenda en een visie op Flevoland als landbouwprovincie. Niet dat er geen ambities en programma’s waren maar er is nog geen samenhangende visie op de transitie. 

Flevoland is dé landbouwprovincie, voorbeeld en proeftuin. Er wordt hard gewerkt aan toekomstbestendige en weerbare landbouw maar er is behoefte aan duidelijkheid en tempo. De oproep die D66 met deze motie aan het College wil doen is om te komen met één samenhangend verhaal. De voorbereidingen voor deze motie zijn kort na de zomervakantie door Statenlid Yvonne den Boer gestart en hebben geresulteerd in een breed gedragen motie waar we met recht trots op mogen zijn.

Lixenberg

Geïnspireerd door het project Lixenberg in Perspectief heeft D66 Flevoland een motie ingediend die in de laatste Statenvergadering  is aangenomen. Veel inwoners van Flevoland kennen deze sculpturen. Ze staan aan de Vossemeerdijk in Dronten en zijn gemaakt door de kunstenaar Lixenberg. Zijn inspiratiebron is de onmetelijke ruimte van het Flevolands landschap. Drontenaren kennen ook de andere sculpturen die in de openbare ruimte van Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen staan, 26 in totaal.

Wat veel inwoners niet wisten dat er verborgen in loodsen  nog veel kunstwerken liggen opgeslagen, niet alleen buitenwerken maar ook grafisch werk. Toen er onlangs een expositie werd gehouden in de Meerpaal, waar veel van het onbekende werk te zien was, waren veel inwoners verrast. Zo enthousiast dat er stemmen op zijn gegaan om deze kunstwerken niet weer op te bergen in de opslag maar op zoek te gaan naar een permanente expositieruimte.

Dit werd ruim opgepakt door de lokale media en al snel  ontstond er een initiatiefgroep in oprichting,  de gemeente Dronten is positief en wil het onderwerp betrekken in hun nieuwe cultuurnota. En mogelijk kan de provincie dit betrekken bij het te ontwikkelen museaal beleid. Kansen voor Dronten om zich op cultureel gebied verder te ontwikkelen, mooi initiatief uit de samenleving en een eerbetoon aan de inmiddels overleden kunstenaar. Misschien hoeven de kunstwerken nu niet zo lang meer in de loodsen en opslagruimtes te liggen.

tatenlid Yvonne den Boer heeft zich sterk gemaakt voor dit onderwerp en een motie voorbereid.  D66 heeft een motie ingediend om te vragen aan het College de bereidheid uit te spreken naar de initiatiefgroep om voor de verkenning van een permanente expositieruimte kennis en expertise ter beschikking te stellen of anders behulpzaam te zijn door daar binnen het netwerk naar die kennis en expertise te zoeken.

Zon op land

Flevoland heeft hoogwaardige, productieve landbouwgrond; zonde om daar zonnepanelen op te leggen. Maar Flevoland heeft ook landbouwgrond die niet voor voedselproductie wordt gebruikt. Denk aan reststroken, overhoeken of grond dat door wisselteelt tijdelijk braak ligt. Wat D66 betreft een kans voor agrarische ondernemers om, al dan niet met verplaatsbare zonnepanelen hun gestegen energiekosten te beperken. Dat was een meerderheid van Provinciale Staten niet met D66 eens wat heeft geleid tot een openstelling van de tweede tranche Zon op Land met nodeloze restricties voor de ondernemers.