D66 blijft voorstander nieuwe servicehaven Urk

Beeld: Joost Bakker

Al enige tijd wordt er gewerkt aan de realisatie van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) op Urk. Door de aanleg van een buitendijkse haven worden logistieke problemen rond het (ver)bouwen van grotere schepen weggenomen. D66 steunt het plan.

Prijsstijgingen

Het college van Gedeputeerde Staten stelt nu voor om het beschikbare bedrag voor het project op te hogen; voor het huidige bedrag kan er geen projectontwikkelaar worden gevonden. De sector heeft namelijk te maken met forse prijsstijgingen in de aannemersmarkt.

Jan Willem: “Die prijsstijging is een vervelende tegenvaller. Daarentegen is het belang van de MSNF voor de Urkse economie groot en blijft er voldoende draagvlak onder bedrijven om te investeren in de nieuwe haven. Daarom blijft D66 voorstander van de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland.”

Daarbij houdt D66 uiteraard de ontwikkeling en de financiële situatie goed in de gaten. Wij zullen dan ook enkele kanttekeningen plaatsen bij het voorstel van de Gedeputeerde Staten, met name het verzoek aan de Provinciale Staten om nu blind te tekenen voor een lening waar wij de voorwaarden nog niet van weten.

Regionale economie

Burgerlid Jan Willem van Dijk: “De ontwikkeling van de MSNF is van groot belang om een toekomstperspectief voor Urk te bieden. De servicehaven versterkt de regionale economie, draagt bij aan de werkgelegenheid en is een belangrijke bouwsteen in de Urkse transitie van visserij naar een duurzame maritieme sector.”

Om deze reden steunde D66 de ontwikkeling van de MSNF toen in 2017 het voorstel voor het eerst werd in de Provinciale Staten werd besproken.