Coalitie omarmt alsnog D66-voorstel voor 5 gedeputeerden

Het aantal Gedeputeerden wordt tóch niet uitgebreid naar zes. Na het vertrek van gedeputeerde Jurie van den Berg stelde D66 voor om het aantal Gedeputeerden tot vijf te beperken. Hoewel de coalitiepartijen eerder onze motie wegstemden, zijn ze nu van gedachten veranderd.

Beeld: D66 Flevoland

€800.000,-

Wij vertelden vorige maand wat de beweegredenen van onze motie waren. Door geen extra gedeputeerde te benoemen, bespaart de provincie over deze coalitieperiode €800.000,- aan kosten. Bovendien heeft Flevoland met vijf gedeputeerden al een vrij groot dagelijks bestuur. 

Formatie

Daarom pleitte D66 al tijdens de formatie voor niet meer dan vijf Gedeputeerden. Deze inbreng was destijds tevergeefs, maar met het vertrek van gedeputeerde Jurie van den Berg was er een nieuwe kans om het college tot vijf terug te brengen.

Inzicht

Helaas stemden de coalitiepartijen onze motie vorige maand weg in de Provinciale Statenvergadering van 13 december. De tegenstemmende partijen wilden toen niets kwijt over hun argumenten.

Gelukkig lijkt de coalitie na enig beraad tot inzicht te zijn gekomen. Fractievoorzitter Tiko Smetsers: “We zijn blij dat de coalitie na enig getouwtrek alsnog ons voorstel omarmt. D66 denkt graag mee over een goede bestemming voor het vrijgekomen geld.”