BBB en VVD trekken stekker uit Noodfonds Oekraïne

Beeld: Max Kukurudziak/Unsplash

Een voorstel om het Noodfonds Oekraïne aan te vullen werd onverwacht afgewezen door de rechtse meerderheid.

CDA-initiatief

Afgelopen Statenvergadering diende het CDA een motie in om het noodfonds Oekraïne aan te vullen. Het Noodfonds financiert hulptransporten naar Oekraïne, Flevolandse initiatieven voor integratie en lokale activiteiten voor Oekraïense vluchtelingen. Eerder dit jaar werd dit succesvolle fonds al eens opgehoogd, maar de bodem komt dit najaar in zicht.

Warm voorstander

Daarom was D66 warm voorstander van het initiatief van het CDA om het noodfonds op te hogen. Ook gedeputeerde Sjaak Simonse (SGP) hield een gloedvol betoog over de noodzaak voor de getroffenen en het belang van bijzondere burgerinitiatieven in Flevoland.

Onbegrijpelijk

D66 vind het dan ook onbegrijpelijk dat BBB en VVD tegen de motie van het CDA hebben gestemd.Ook PVV, Forum voor Democratie, JA21 en Sterk Lokaal Flevoland steunen de motie niet. De provincie Flevoland moet pal achter Oekraïne en de Oekraïense vluchtelingen staan. Nog altijd treffen Russische bommen Oekraïense huizen. En met de winter in aantocht is hulp hard nodig. Dat blijkt ook uit het bezoek van gedeputeerde Simonse aan ondernemer Gerjan Wielink uit Dronten, die bijna wekelijks hulpgoederen naar Oekraïne voert.

Wij betreuren dat BBB en VVD – ondanks deze warme steun van het College – de stekker trekken uit het Noodfonds Oekraïne. D66 zal zich in de Staten blijvend inzetten voor steun aan Oekraïne.