Klimaat als gedoe zien leidt tot stilstand.

Flevolands windmolenpark Beeld: Foto door Ouwesok (Flickr)

Het roer moet om. Opwarming van de aarde is een wereldwijd probleem, waar ook onze provincie een belangrijke bijdrage aan de oplossing heeft te leveren. Op Europees en nationaal niveau liggen er plannen om de doelstellingen voor het klimaat te verhogen. D66 wil met Flevoland werken aan die oplossingen en ze niet langer voor ons uitschuiven.

D66 zet zich daarom in voor een energierevolutie. Wij willen dat mensen en bedrijven zoveel mogelijk zelf makkelijk en goedkoop schone energie kunnen opwekken. Bewoners gaan meepraten, meedenken, meedoen en meeprofiteren van de schone energie van de toekomst.

D66 streeft naar democratisch provinciaal beleid dat onze samenleving hervormt naar een duurzaam sterke samenleving. Een samenleving die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun eigen behoeften te voorzien.

… onze provincie de eerste energieneutrale provincie maken Flevoland heeft door onze gunstige ligging, opzet én beschikbare ruimte een geweldige kans om als eerste provincie in Nederland energieneutraal te worden. Dat betekent onafhankelijkheid van buitenland voor onze energie, een concrete slag slaan tegen klimaatverandering én inwoners laten meeverdienen aan verduurzaming.
… inwoners beter ondersteunen met de verduurzaming Verduurzamen doen we samen. Niet van bovenaf ingevoerd, maar met de handen ineen. D66 wil huishoudens en bedrijven beter ondersteunen met verduurzamen. Door beter te isoleren en meer zonnepanelen op dak besparen we samen veel energie en geld.
…lege daken zoveel mogelijk benutten voor zonne-energie Hoe meer zonnepanelen op de daken, des te minder we onze energie ergens anders vandaan moeten halen. D66 Flevoland ondersteunt in de Provinciale Staten graag initiatieven van organisaties om zonnepanelen op daken te plaatsen.
…Flevoland koploper maken in micro-grids en energieopslag Energie die wij straks opwekken, moet ook opgeslagen worden. Daarom is het belangrijk om nu al na te gaan denken over energieopslag. De ambitie die de provincie heeft om hier koploper in te zijn, wil D66 doorzetten en versterken. Wij gaan een denktank oprichten met bewoners, bedrijven en beleggers om tot nieuwe innovatieve constructies hiervoor te komen.