Anne Schuurmans

Anne Schuurmans, beleidsadviseur Internationale Zaken bij VNG International, koestert een diepgaand begrip van de Europese Unie en een sterke toewijding aan lokale betrokkenheid. Haar ervaring bij zowel het ministerie van IenW als VNG International heeft haar overtuiging in de kracht van Europese samenwerking versterkt. Anne ziet de noodzaak om de kloof tussen Brussel en lokale gemeenschappen te overbruggen, met name op het gebied van klimaat en energie. Als lid van D66 benadrukt ze het belang van meer dialoog en samenwerking, waarbij ze de stemmen van onze leden, kiezers en de bredere Nederlandse samenleving centraal stelt.

  • 33 jaar
  • Den Haag