Susanne Caarls

Susanne Caarls - Beeld: Martijn Beekman

Susanne Caarls (51) heeft brede ervaring bij Rijksoverheid, de Caribische eilanden, de Europese Commissie, de OVSE en de Raad van Europa.

  • 51 jaar
  • Den Haag

Op het Ministerie van Onderwijs is zij als afdelingshoofd verantwoordelijk voor Europese en internationale Samenwerking binnen de wetenschap. Als echte Europeaan heeft Susanne gewerkt in Griekenland, Slowakije, Tsjechië en Portugal. In het Europees Parlement wil zij zich inzetten voor onze rechtsstaat, onze democratie, de digitalisering van onze maatschappij,