Over de Eerste Kamer

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf / Corne Bastiaansen

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer de Staten-Generaal. De Tweede Kamer stuurt goedgekeurde wetsvoorstellen op naar de Eerste Kamer en de Eerste Kamer kan deze wetsvoorstellen goedkeuren of verwerpen. De Eerste Kamer kan geen wijzigingen aanbrengen in een wetsvoorstel, en kijkt voornamelijk naar de rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het wetsvoorstel. De Eerste Kamer is deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De 75 Eerste Kamerleden worden gekozen door de leden van de Provinciale Staten. D66 heeft op dit moment 10 zetels in de Eerste Kamer. Bekijk hier wie onze senatoren zijn.

Democratische
vernieuwing

D66 wil de democratische controle moderniseren. Rechters moeten de bevoegdheid krijgen om wetten te toetsen aan de Grondwet, zodat de controle op de macht beter gespreid is en individuele rechten beter beschermd zijn. Als deze zogenaamde constitutionele toetsing is ingevoerd met waarborgen voor de zorgvuldigheid van wetgeving, kan de indirect gekozen Eerste Kamer worden afgeschaft. D66 wil een spoedige aanpassing van de Kieswet en Grondwet om deze stap te zetten.

Integriteit

De Eerste Kamerleden van D66 hebben de D66-Richtlijn Integriteit ondertekend. De Richtlijn kunt u hier vinden.