Wat hebben we bereikt?

D66 kreeg de laatste decennia in de gemeente Doetinchem steeds meer stemmen. Dit heeft ertoe geleid dat we in de laatste 8 jaren actief mee deden in de coalitie. We hebben samen met alle andere partijen in de raad veel kunnen bereiken. Waar zijn wij trots op?

D66 in de gemeenteraad

Onze vier raadsleden en raadsopvolger hebben in de gemeenteraad aandacht gevraagd en gekregen voor een groene omgeving, energietransitie, onderwijs voor iedereen, gezondheid van onze inwoners, bestaanszekerheid en informatieveiligheid. Er werden vragen beantwoord, toezeggingen gedaan en moties aangenomen over o.a. onderstaande onderwerpen:

  • Groene schoolpleinen.
  • Een goede start voor elke nieuwkomer.
  • Hijsen van de regenboogvlag.
  • Alternatieve locatie tankstation.
  • Meer medewerkers kinderopvang.
  • Minder restafval.
  • Bio-based bouwen.

Regenboogvlag voor het stadhuis - Beeld: D66 Doetinchem

Wethouder Jorik Huizinga

In 2018 stemde 11% van de Doetinchemmers voor D66. We kwamen met vier zetels in de gemeenteraad. In de coalitieagenda kreeg de essentie van ons verkiezingsprogramma een plek.
“Als wethouder kreeg ik een uitdagende portefeuille: werk & inkomen, armoedebeleid, volksgezondheid, asielbeleid, dierenwelzijn, dienstverlening & bedrijfsvoering. Met veel plezier heb ik hier samen met veel mensen uitvoering aan gegeven. We hebben veel kunnen bereiken voor inwoners van onze gemeente en voor de arbeidsmarktregio Achterhoek.
“Samen sterk voor inwoners naar werk” is het motto waarmee de voor mij meest belangrijke resultaten getypeerd kunnen worden. Typisch D66, omdat het kansen biedt voor iedereen. Dat vanuit een positieve grondhouding met een beroep op onderwijs en ontwikkeling. We komen tot een mooi slotakkoord, maar tegelijkertijd is er nog veel te doen.”