Mobiliteit: Doetinchem is duurzaam bereikbaar

Wat de Achterhoek en Doetinchem zo mooi maakt, is dat je overal gemakkelijk naar toe kunt reizen. Je staat niet snel in de file, er zijn veel goede fietsverbindingen en je kunt overdag elk kwartier met de trein richting Arnhem en elk half uur met trein of bus naar andere plaatsen in de omgeving. Er is in de afgelopen jaren al flink gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, maar er is nog veel verbetering mogelijk.

D66 kiest voor schoon, snel en slim vervoer in Doetinchem en voor een gezonde leefomgeving. Dit betekent: de fiets en openbaar vervoer op één. Ook krijgen voetgangers en gehandicapten nadrukkelijker aandacht bij de herinrichting van gebieden.

Kiezen voor de wandelaar en de fietser

Naast lopen is de fiets één van onze belangrijkste vervoermiddelen, zowel in Doetinchem als in de Achterhoek. Bij investeringen in bereikbaarheid denken wij daarom allereerst aan wandelaars en fietsers.

  • D66 zorgt voor veilige fiets- en wandelroutes van de Doetinchemse wijken, Wehl en Gaanderen naar OV-knooppunten, onderwijsinstellingen, kinderopvang, sportvoorzieningen, de binnenstad en recreatiegebieden.
  • De elektrische fiets stelt meer mensen in staat om, ook voor langere afstanden, voor de fiets te kiezen. D66 vindt het belangrijk dat daarvoor oplaadpunten beschikbaar zijn en we kiezen voor bredere fietspaden.

Kiezen voor openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is één van de belangrijkste en snelste manieren om je te kunnen verplaatsen. Als we naar de toekomst kijken, dan zien we dat het noodzakelijk is om nog meer de kansen van Smart Mobility as a Service te gaan benutten. Daarmee bedoelen we dat een slim en fijnmazig netwerk nodig is om met het OV te reizen en vanuit bus, trein of regiotaxi over te stappen op bijvoorbeeld een deelfiets.

  • Wij zien een taak voor de gemeente om vervoersmaatschappijen blijvend aan te sporen tot vermindering van uitstoot van fijnstof, bijvoorbeeld door gebruik van elektrische bussen en waterstofbussen.
  • D66 voorziet grote veranderingen in het openbaar vervoer. Openbaar vervoer zal veel meer vraaggestuurd worden. Innovatieve mobiliteit (apps voor een vervoersvraag) en het delen van openbaar vervoer bieden een uitkomst.
  • D66 is voorstander van het meer benutten van spoorverbindingen. Ook voor vrachtvervoer. D66 is tegen de Noordtak van de Betuweroute door de Achterhoek, zo lang dit voor de Achterhoek geen voordelen biedt. Op dit moment zijn er alleen nadelen duidelijk: doorsnijding van gemeenschappen en een forse aantasting van ons mooie landschap.
  • De spoorverbinding Arnhem-Doetinchem-Winterswijk is één van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland. Het verbeteren van de spoorlijn zorgt voor een snelle, duurzame en robuuste verbinding tussen de Randstad en de Achterhoek. D66 wil dat de RegioExpres zo snel mogelijk gaat rijden. Dit is een sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem die vervolgens verder gaat als stoptrein tussen Doetinchem en Winterswijk.
  • D66 wil een stationsgebied dat klaar is voor de toekomst. Dat betekent dat het station als OV-knooppunt voorbereid moet zijn op de aansluiting van een hoogwaardig en flexibel OV-netwerk.

Modern autogebruik

De auto blijf een belangrijke rol innemen op het gebied van mobiliteit en juist in onze omgeving kunnen veel inwoners niet zonder de vrijheid die een eigen auto geeft. D66 is voor de auto, maar vindt wel dat de auto moet verduurzamen.

  • D66 wil dat alle parkeerterreinen bij sportparken en winkelcentra worden voorzien van laadpalen. D66 wil bevorderen dat marktpartijen hiertoe zelf het initiatief nemen. Deze laadpalen leveren alleen groene energie. Daarbij willen we als stelling hanteren: 1 laadpaal per 5 parkeerplaatsen.
  • D66 wil dat bezoekers van het centrum van Doetinchem aan de rand van de stad parkeren. Een compacte stad vraagt om slimme omgang met parkeernormen. Er is niet altijd voldoende parkeerruimte in het centrum. D66 wil daarom meer parkeerruimte aan de rand van de stad en meer openbaar vervoer in de stad.
  • Parkeertarieven voor bewoners en bezoekers zijn geen middel om de gemeentekas te vullen, maar om automobilisten te motiveren om verantwoord gebruik te maken van de schaarse openbare ruimte.