Cultuur, sport en recreatie: Doetinchem bruist

Doetinchem is een compacte stad. Een stad die groot genoeg is om nieuwe mensen te leren kennen, maar klein genoeg om bekenden tegen het lijf te lopen. D66 wil dat Doetinchem de plek is waar je fijn kunt wonen, naar school kunt gaan, kunt werken, naar een voorstelling kunt en elkaar kunt ontmoeten op het terras. Steeds meer mensen kiezen ervoor om in Doetinchem te komen. D66 omarmt de groei van de stad, juist omdat Doetinchem zo een nog aantrekkelijkere stad voor inwoners en voor mensen van buiten Doetinchem wordt.

Doetinchem is een actieve sportstad, kent een rijk verenigingsleven en heeft goede en gezellige horeca, theater en filmzalen, exposities, festivals en culturele activiteiten en evenementen. Daarnaast zijn er, juist ook in Wehl en Gaanderen veel (muziek)verenigingen, musicalverenigingen, (mannen)koren, dansgroepen en bands. Ook in de komende jaren blijven we investeren in een levendige binnenstad. Zo wordt de omgeving van de Oude IJssel, het Amphionpark, het Mark Tennantplantsoen, De Bleek en het Joop Sarsplein wat D66 betreft vaker gebruikt voor evenementen. Het stationsgebied ligt nu te lang leeg en dit wordt wat D66 betreft een bruisende plek waar mensen wonen, studeren, werken en verblijven. Deze plek leent zich daar uitermate voor, omdat het station zich de komende tijd ontwikkelt tot belangrijkste OV-hub van de Achterhoek.

Bruisende stad

De omgeving waar je leeft bepaalt hoe prettig je je voelt. Iedereen leeft het liefst in een mooie stad met veel groen. Daarom is de stad de afgelopen jaren flink onder handen genomen. De openbare ruimte is vergroend en vernieuwd. De verbinding met de Oude IJssel is versterkt. Het Joop Sarsplein heeft de mogelijkheden voor ontmoeting verbeterd. D66 wil door met deze verbeteringen, want er is nog veel te doen. D66 wil bij het (her)inrichten van een buurt zien dat een gezonde leefomgeving, natuur, sport, vitaliteit en het ontmoeten van mensen nadrukkelijker met elkaar in verband worden gebracht.

 • D66 wil samen met ondernemers in de binnenstad kijken naar wat er allemaal mogelijk is. Zo transformeren we samen efficiënt de binnenstad (het ei en de verbinding met de Oude IJssel) naar een bruisend centrum.
 • Door de uitbreiding van terrassen tijdens de coronacrisis is de binnenstad meer gaan leven. D66 wil deze levendigheid behouden en wil daarom dat op bepaalde locaties in de stad, zoals op het Simonsplein en in de Grutstraat, uitbreiding van terrassen permanent wordt.
 • D66 vindt dat winkeliers en horecaondernemers de vrijheid hebben om, in afstemming met elkaar en de omgeving, zelf hun openingstijden te bepalen.
 • D66 wil dat de gemeente zich flexibel opstelt ten aanzien nieuwe vormen van ondernemerschap waarbij het onderscheid tussen horeca, retail en andere dienstverlening vervaagt (blurring).
 • Het stationsgebied wordt wat D66 betreft een plek waar wonen, werken, studeren, reizen en verblijven op een inspirerende manier samenkomen.

Cultuur

Cultuur houdt ons een spiegel voor, inspireert, ontroert en confronteert. Cultuur wordt gemaakt en beleefd. Wij vinden dat cultuur persoonlijk is, zowel wanneer je het beleeft als wanneer je het maakt of doet. Daarom willen we ons culturele aanbod divers houden, toegankelijk maken en brede bekendheid geven. Ons Doetinchems culturele erfgoed is ook cultuur en verdient bescherming.

 • Voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur zijn onmisbaar bij elke nieuwe gebiedsontwikkeling. We betrekken kunstenaars bij het voorbereiden en uitwerken van beleid, ter inspiratie en verrijking voor oplossingen.
 • D66 wil dat gesubsidieerde instellingen hun culturele doel zo bewust en professioneel mogelijk nastreven en een substantieel deel van het budget inzetten voor cultuureducatie.
 • D66 ondersteunt creatieve ondernemers en kunstenaars, bijvoorbeeld door leegstaande panden ter beschikking te stellen en ruimte te bieden voor exposities.
 • D66 wil de mogelijkheden onderzoeken om meer musea te vestigen in Doetinchem.
 • Beroepskrachten vormen de kern van het werk van culturele instellingen. Daarnaast wil D66 inwoners stimuleren als vrijwilliger actief te zijn. Wij subsidiëren scholingen en aansprakelijkheidsverzekeringen voor vrijwilligers.
 • D66 ziet graag meer kunst in de wijken en parken. De binnenstad leent zich hier goed voor, maar we denken ook aan minder traditionele kunstvormen op andere plekken in de gemeente. Het buitenkunstproject van Het Web ’20 op een rei’ en het Oude IJssel Concert zijn voorbeeld van kunstuitingen die D66 graag terug ziet en ondersteunt.
 • D66 stimuleert het organiseren van evenementen en het realiseren van uitgaansmogelijkheden in Wehl, Gaanderen en Doetinchem.

Sport

Sporten en bewegen zijn cruciaal voor jong en oud voor een gezond en vitaal leven. Lekker kunnen sporten maakt wonen en werken in de gemeente Doetinchem plezieriger. Bovendien speelt sport een belangrijke rol in de samenleving: het houdt iedereen gezond, het helpt jongeren aan betere schoolprestaties en het draagt bij aan de veiligheid in de stad. Sport is ook een sociale activiteit die mensen verbindt.

 • Gaanderen, Wehl en Doetinchem hebben goede sportfaciliteiten. D66 wil dat de voorzieningen die er zijn beter benut worden en dat er meer sportvoorzieningen en -activiteiten gerealiseerd worden.
 • D66 wil dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom wil D66 verdere uitbreiding van het sportaanbod in het Meedoenarrangement, zodat kinderen en ouderen nog meer gebruiken van sportfaciliteiten in de gemeente.
 • D66 is voorstander van het organiseren van sportevenementen die verbonden zijn met de (toeristische) marketing van Doetinchem en de dorpen, zoals een wielerronde, hardloopevenementen en een wandel- en fietsvierdaagse.
 • D66 wil sporten en bewegen in en rond de natuurgebieden (Slangenburg, Kruisberg, Wehlse Broeklanden) en de Oude IJssel bevorderen. Fiets-, ruiter- en wandelroutes moeten op orde zijn en in overleg met natuurorganisaties willen we mountainbikeroutes en skeelerroutes aanleggen.

Recreatie

De Achterhoek trekt veel bezoekers. In de afgelopen periode zijn er steeds meer toeristen naar onze regio gekomen. Veel mensen besteden hun vrije tijd ook in Doetinchem. We vinden het belangrijk om in de komende tijd meer bezoekers uit te nodigen om naar onze stad te komen en er langer te verblijven. We willen graag de juiste toerist aantrekken, zodat ook de inwoners van de gemeente Doetinchem de vruchten plukt van onze bezoekers.

 • We willen dat meer bezoekers ook in de gemeente Doetinchem blijven slapen. Daarvoor vinden we het belangrijk dat er meer hotelkamers komen en dat er ruimte is voor andere voorzieningen zoals campings en recreatiewoningen.
 • D66 wil dat Doetinchem inzet op de culinaire en cultuurtoerist. Daarom is het essentieel dat we goed afstemmen met de horeca en inspelen op hun wensen en mogelijkheden. Ook vinden we het belangrijk dat de gemeente inzet op een sterke museum- en cultuursector.