D66 Doetinchem presenteert verkiezingsprogramma ‘Voor de toekomst’

D66 Doetinchem presenteert het verkiezingsprogramma met de titel ‘Voor de toekomst’. Met dit programma zetten de partij in op kwalitatieve groei van Doetinchem, Wehl en Gaanderen. Als het aan het team van D66 ligt wordt Doetinchem bruisender, groener en socialer.

“Doetinchem groeit de komende jaren. D66 kiest voor kwalitatieve groei zodat Doetinchem ook in de toekomst een fijne stad is om te wonen, te werken en te genieten”, aldus Jorik Huizinga, lijsttrekker. Keuzes die nu worden gemaakt zijn volgens Jorik bepalender dan ooit. “We willen gezonder leven en de manier waarop we omgaan met onze natuur moet veranderen. Dat betekent dat we ons richten op de toekomst. Een toekomst waarin groei, groen en brede welvaart samenkomen.”

Bruisende centrumgemeente

D66 wil dat Doetinchem sterk uit de coronacrisis komt en zet daarom in op cultuur: ruimte voor beleven, uitgaan en evenementen. Een stad die prettig voelt trekt veel mensen en een hogere kwaliteit van bedrijvigheid aan. Zo ontstaat er meer werkgelegenheid en blijven bedrijven en talenten in onze regio. Toekomstbestendige en creatieve ondernemers zijn wat de partij betreft welkom op bedrijventerreinen en in de binnenstad. D66 kiest daarom voor een bruisende centrumgemeente in een prachtige groene omgeving.

5000 woningen erbij

Om iedereen een passende woning te bieden, zijn er veel meer goede huizen nodig. D66 wil dat er in de komende jaren 5000 woningen bij komen. De partij wil duurzaam bouwen: zowel huur- als koopwoningen. Zo min mogelijk in het buitengebied, maar de partij geeft aan te investeren in bestaande wijken en dorpen. D66 wil de doorstroming stimuleren en ruimte bieden aan nieuwe vormen van wonen.

Klimaat en natuur

De toekomst van Doetinchem is groen, schoon en gezond. De omgeving met Oude IJssel, vele bossen, landbouwgrond en rivierduinen is volgens D66 prachtig, maar niet vanzelfsprekend. Klimaatverandering veroorzaakt steeds extremer weer en dat is ook in de Achterhoek te merken. D66 wil dat Doetinchem een wezenlijke bijdrage levert aan de toekomst door energieverbruik te verminderen en meer schone energie op te wekken. Deze investeringen bieden volgens D66 kansen voor ondernemers.

Het beste onderwijs en werk

Ieder kind verdient volgens D66 dezelfde kansen. De partij kiest daarom voor betere schoolgebouwen en versterking van de samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs. Alle Doetinchemse jongeren verlaten wat D66 betreft het onderwijs met een diploma. Om te bereiken dat iedereen mee kan doen wordt ingezet op volwaardige inburgering, het versterken van digitale vaardigheden en verlaging van het aantal laaggeletterden. D66 wil dat nog meer mensen hun talenten gebruiken in een passende baan.