Hoe bouwen we in Doetinchem?

Iseldoks - Beeld: D66 Doetinchem

Veel mensen lopen tegen het probleem aan dat zij geen huis kunnen kopen, of moeten wachten op een huurhuis. Naast fundamentele wijzigingen in het systeem van financiering, zijn er vooral meer woningen nodig. D66 Doetinchem wil dat er in de komende jaren 5000 woningen bij komen.

Er moet zoveel mogelijk gebouwd worden in de bestaande stad en in de dorpen, zodat de groene omgeving bewaard blijft. Verschillende leegstaande panden en wijken kunnen zo een kwaliteitsimpuls krijgen. D66 zet vooral in op huisvesting voor jongeren, goedkope en middeldure huur- en koopwoningen. Zo willen wij de doorstroming stimuleren en de woningmarkt weer op gang helpen. Nieuwe vormen van wonen, zoals woon-zorg combinaties, wil D66 stimuleren en we zetten in op natuurinclusief en circulair bouwen.

In de hele gemeente zijn meer betaalbare woningen nodig. Met een divers woningaanbod voor verschillende woonwensen voor jong en oud biedt de gemeente Doetinchem in de komende jaren een thuis voor meer mensen.

“We koesteren de groene omgeving rond Doetinchem, Wehl en Gaanderen, dus moeten we verdichten in bestaande wijken en dorpen. Daarom staan we niet afwijzend tegenover hoogbouw.”

Jorik Huizinga, lijsttrekker D66 Doetinchem

De laatste jaren heeft de gemeente Doetinchem zich sterk laten leiden door regionale afspraken over woningbouw en door initiatieven van projectontwikkelaars. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente Doetinchem een sterkere regierol neemt als het gaat om de toekomstige ontwikkeling van de woningmarkt. Daarbij past meer ruimte voor innovatieve woonvormen en een gemeente die ervoor zorgt dat inwoners van de gemeente ook daadwerkelijk op een aantrekkelijke en betaalbare plek kunnen wonen. We willen meer mogelijkheden voor ombouwen van leegstaande winkels of bedrijfspanden naar woningen. Ruime mogelijkheden voor flexibele en duurzame woonvormen zoals Tiny Houses en waar nodig zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming.

Onze leefomgeving draagt bij aan verbondenheid tussen mensen. D66 Doetinchem wil zorgen voor gemengde wijken met goede voorzieningen en openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen en mensen te ontmoeten. We vinden het belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden elkaar ontmoeten. Dat gaat niet altijd eenvoudig, zo blijkt recent in Overstegen. We willen dat overlast beperkt wordt en verwachten daarbij inzet van zowel de gemeente als de inwoners zelf. Wat D66 betreft verdient het aandacht om in elke wijk in te zetten op een divers aanbod in koop- en huurwoningen in verschillende segmenten. Dat past uitstekend in Doetinchem.

“Bij al onze plannen gaan wij uit van natuurinclusief bouwen.”

Jan Willem van de Groep, kandidaat-raadslid D66 Doetinchem

D66 kijkt verder dan morgen. Wij staan voor een moderne en vooruitstrevende gemeente, waarin ook de volgende generaties veilig en gezond kunnen opgroeien. We kiezen daarom voor duurzaamheid. Groen in de wijken is daarvan een belangrijk onderdeel. Ook vraagt de energietransitie om keuzes. Kiezen voor de toekomst betekent voor ons vooraf investeren in plaats van achteraf repareren.