Duiding uitslag verkiezingen

D66 Doetinchem heeft in de komende vier jaar drie zetels in de gemeenteraad en daar zijn we blij mee. Onze kiezers hebben gezien welke resultaten we hebben gehaald en dat geeft vertrouwen. We kijken terug op een positieve campagne, waarin we mooie debatten en gesprekken hebben gevoerd. Hier onze inbreng tijdens het duidingsdebat.

Felicitaties zijn wat ons betreft op z’n plek. We feliciteren het CDA, zij zijn voor de derde keer op rij de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Doetinchem. We feliciteren PvLM, GBD en LBD met hun extra zetels. En het is mooi dat VVD, PvdA en CU-SGP hetzelfde aantal zetels behouden.

In de afgelopen jaren hebben we in de gemeenteraad en het college constructief samengewerkt. Daardoor hebben we veel bereikt. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen, krijgen ook daadwerkelijk een stem in de raad. D66 vindt dat een goede zaak. De verdeling van zetels is gelijkmatiger dan in de periode hiervoor en dat biedt kansen. Kansen voor het debat en kansen om een breder draagvlak te krijgen voor belangrijke keuzes.

Veel partijen in de raad en een meer gelijkmatige verdeling van zetels zien we tegelijkertijd ook als uitdaging. Om daadkrachtig te blijven besturen is het wat D66 betreft belangrijk dat partijen nog meer samen optrekken. Als fractie bereik je in je eentje niets, we zullen elkaar actief op moeten zoeken. We hebben in de afgelopen jaren gezien dat dit in onze gemeenteraad prima kan.

D66 ziet er naar uit om nader kennis te maken met de nieuwe raadsleden en raadsopvolgers. We wensen jullie allemaal een goede en prettige start toe. We zien uit naar de debatten en het gesprek over de toekomst van onze gemeente. We weten vast raakvlakken te vinden om samen voorstellen te gaan doen.

Wij zijn trots op wat we in de afgelopen acht jaar in de coalitie hebben bereikt. We zullen er niet ingewikkeld over doen: D66 maakt ook in de komende jaren graag deel uit van de coalitie en wij willen ook nu opnieuw verantwoordelijkheid nemen in het bestuur van onze mooie gemeente.

D66 vindt het belangrijk dat we actief werken aan de toekomst van Doetinchem. In veel verkiezingsprogramma’s zien we daarvoor mooie aanknopingspunten. Een aantal van die punten zal ik noemen.

De gemeente Doetinchem groeit. Wat ons betreft naar 70.000 inwoners. Hoewel dat aantal geen doel op zich is, biedt groei van de centrumgemeente mogelijkheden voor een bloeiende economie en uitbreiding van onze voorzieningen. D66 wil een gemeente die ontwikkelingen in gang zet. Een nieuwe fase van het aanvalsplan binnenstad en de doorontwikkeling van het stationsgebied horen daar wat ons betreft bij. Door evenementen aan te trekken is er nog meer te beleven en zullen meer mensen langer in onze gemeente verblijven.

Eén van de belangrijkste opgaven ligt op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt. We hebben iedereen nodig. Voor elk kind willen we een goede basis. De gemeente trekt samen op met scholen en werkgevers. Zo haalt elke jongere een diploma en is er bijscholing en werk voor iedereen.

Werken aan de toekomst is ook werken aan de energietransitie. Voorwaarde voor D66 is dat de gezondheid van mensen niet wordt aangetast en dat onze inwoners kunnen meeprofiteren. Samen willen we werken aan een groter draagvlak voor duurzame energieopwekking.

D66 vindt het belangrijk dat we ons blijven inzetten om voldoende geld vanuit het Rijk te krijgen voor alle taken van de gemeente. Verantwoord financieel beleid blijft wat ons betreft belangrijk: een meerjarig sluitende begroting is essentieel.

Wij zien uit naar de gesprekken met de informateur.