Doetinchem uit de coronacrisis

Doetinchem is een levendige stad, dé horecastad van de Achterhoek. D66 wil dat Doetinchem sterk uit de coronacrisis komt en zet daarom in op cultuur: zo komt er meer ruimte voor beleven, uitgaan en evenementen.

Doetinchem is een levendige stad, dé horecastad van de Achterhoek. D66 wil dat Doetinchem sterk uit de coronacrisis komt en zet daarom in op cultuur: zo komt er meer ruimte voor beleven, uitgaan en evenementen.

Een stad die prettig voelt trekt veel mensen en bedrijvigheid aan. D66 wil dat de stad en groene omgeving niet alleen cultureel interessant zijn, maar ook uitdagen om er op uit te trekken en te sporten. D66 wil de komende jaren de focus verleggen naar duurzame lange termijn oplossingen en wil bereiken dat meer toekomstbestendige ondernemers zich vestigen op bedrijventerreinen en in de binnenstad van Doetinchem. Zo ontstaat een hogere kwaliteit van werkgelegenheid en blijven bedrijven en talenten in onze regio. Daarom: een bruisende centrumstad in een prachtige groene omgeving.

In de afgelopen jaren heeft er al een flinke verandering plaatsgevonden in de binnenstad van Doetinchem. Er is steeds meer ruimte voor horeca gekomen, terwijl winkels verdwenen. Ook zijn er meer mogelijkheden gekomen om in de binnenstad te wonen. En de verbinding met de Oude IJssel is versterkt. D66 vindt het belangrijk om samen met ondernemers en bewoners van de binnenstad te bekijken wat er verder allemaal nog mogelijk is. Want dat de functie van de binnenstad verandert – ook na corona – dat is zeker.

Door de uitbreiding van terrassen tijdens de coronacrisis is de binnenstad meer gaan leven. D66 wil deze levendigheid behouden en wil daarom dat op bepaalde locaties in de stad, zoals op het Simonsplein en in de Grutstraat, uitbreiding van terrassen permanent wordt.

We vinden het belangrijk dat winkeliers en horecaondernemers de vrijheid hebben om, in afstemming met elkaar en de omgeving, zelf hun openingstijden te bepalen. We hebben in de laatste jaren gezien dat dit uitstekend mogelijk is en willen dat de gemeente dus terughoudend is en kansen biedt aan ondernemers om hier het voortouw in te nemen. Zij weten immers wat er speelt en hoe dit het beste kan.

Het stationsgebied wordt wat ons betreft een plek waar wonen, werken, studeren, reizen en verblijven op een inspirerende manier samenkomen. Het gebied heeft grote potentie om als OV-hub voor de regio te dienen en dat biedt volop kansen voor bijvoorbeeld een campus. Wij willen graag dat de gemeente met initiatiefnemers samen kijkt naar de mogelijkheden en kansen om hier een toekomstbestendige en inspirerende plek van te maken.

In de gemeente Doetinchem is een toenemend aantal creatieve ondernemers en kunstenaars actief. In Wehl en Gaanderen zijn veel mensen op vrijwillige basis betrokken bij verenigingen op het gebied van sport, maar zeker ook op het gebied van dans, muziek, schilderkunst en musicals. Ook in de stad zijn er buiten en binnen verschillende evenementen en exposities. We hebben de beste schouwburg en een stadsmuseum. Maar er is veel meer! Wij zijn er trots op dat we zo’n rijk cultureel leven hebben en we willen dat daar in de komende tijd veel meer ruimte en aandacht voor komt. Juist kunst en cultuur maken het leven in onze gemeente aantrekkelijk. We zijn er na de coronacrisis aan toe om weer veel meer met elkaar te beleven en zetten daar dan ook stevig op in.