Pieter Herngreen

Beeld: Don Voogt

In de jaren dat ik in Doetinchem woon, heb ik de gemeente leren kennen als een woonplaats waar het goed toeven is. Als centrumgemeente heeft ze een belangrijke positie in de Achterhoek, waar veel kansen liggen voor wie het zien wil. Als raadslid wil ik mijn bijdrage leveren aan de versterking daarvan.

  • 77 jaar
  • Doetinchem

Doetinchem staat de komende jaren voor vele uitdagingen: de ontwikkeling van de binnenstad, de sociaal-economische toekomst van de stad en de regio, de taken op het gebied van zorg en opvang, en de samenwerking in onze regio. Het college van B&W moet in de aanpak hiervan het voortouw nemen en de regie voeren. Minstens zo belangrijk is daarbij de sturende en beleidsbepalende rol van de gemeenteraad die de kaders stelt en het bestuur controleert. Ik zie ernaar uit aan dit proces mijn steentje bij te dragen. De sociaal-liberale visie van D66 op maatschappij en samenleving en de rol van de overheid daarin is voor mij een belangrijk richtsnoer.

De gemeentepolitiek is mij niet vreemd. Voordat ik begin jaren ’90 naar Venlo verhuisde, was ik actief in de Warmondse politiek. In Limburg-Noord was ik als directeur GGD sterk verbonden met het gemeentelijke beleid op het gebied van volksgezondheid en zorg. En gaf er mede vorm aan. Daar heb ik ervaren hoe belangrijk samenwerking tussen gemeenten in een regio is, en tegelijk hoezeer begrijpelijke gevoeligheden die samenwerking kunnen verhinderen. Doetinchem heeft haar zaakjes behoorlijk op orde. Ik ben onder de indruk van de gedegen aanpak van bijvoorbeeld de decentralisaties in het sociaal domein in de vorm van de Doetinchemse Keuze. Maar ook zijn er zorgen over de ontwikkelingen in onder meer de jeugdzorg, waar als we niet opletten wachtlijsten kunnen ontstaan. Als D66-ers koesteren we de gedachte dat mensen zo veel mogelijk in staat moeten zijn zelf hun leven vorm te geven. In een rechtvaardige samenleving kan dat niet zonder aandacht en actieve zorg voor diegenen die dat minder goed afgaat.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • een
  • twee
  • drie

Wat betekent D66 voor jou?