Slotwoord Sivan Maruf over verkiezingen


Vanaf vandaag 14 maart tot woensdag 16 maart om 21:00 kan jij je stem uitbrengen. Maak gebruik van dat democratisch recht. Breng je stem uit. Waarom jouw stem het verschil maakt legde D66 lijsttrekker Sivan Maruf op zondag 13 maart uit in de Delft op Zondag. Lees zijn slotwoord hieronder.

“Op 14, 15 en 16 kunt u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als Delftenaar en raadslid heb ik gezien hoe we met minder geld meer voor elkaar moeten krijgen. Steeds meer landelijke overheidstaken worden bij gemeenten neergelegd. Dat maakt dat de politiek die mensen het meest zien en voelen lokaal is. Met u wil ik graag het gesprek aangaan over uw straat, wijk en stad. Dit geldt ook voor de energietransitie in Delft. Uw stem bepaalt de verdeling van het gemeenschapsgeld en de financiële lasten voor onze inwoners. Uw stem bepaalt of wij gaan werken aan goed geïsoleerde woningen met een lage energierekening, of niet. En uw stem bepaalt of wij werk gaan maken van de klimaatcrisis, of niet.

Delft is geliefd bij haar inwoners, en bij mensen ver erbuiten. De komende jaren willen we ruimte maken voor duizenden nieuwe woningen en werkplekken. Dat vraagt om een lange termijnvisie op onze stad. Meer dan ooit heeft onze stad behoefte aan een stadsbestuur die naast Delftenaren staat. Die van nu en van de toekomst.”

Sivan Maruf,
Lijsttrekker D66 Delft.