Bijdrage D66 Delft aan Algemene Beschouwingen 2022

Op 11 november 2022 vonden de Algemene Beschouwingen voor de Programmabegroting 2023-2026  plaats op het stadhuis te Delft. Hierna gevolgd door de begrotingsraad.  Alle fracties in de Delftse gemeenteraad kregen de ruimte om een algemene beschouwing te geven. Lees hieronder de bijdrage van de fractievoorzitter van D66 Delft, Sivan Maruf.

Beeld: Gemeente Delft

Optimisme

Voorzitter,

D66 heeft het vaak over optimisme. Optimistisch blijven ondanks de vele crises. Als ik in mijn buurt Buitenhof-Noord om mij heen kijk, vind ik dat soms moeilijk.
En toch voorzitter, hoewel de crises waarin we vorig jaar zaten, alleen maar dieper werden, blijft optimisme terecht. Sinds de zomer kon Delft andere keuzes maken, en Delft deed dat. Gelukkig zien we ons coalitieakkoord grotendeels terug in deze begroting.
 
Maar voorzitter, laten we niet té optimistisch zijn. Want met de wooncrisis, de klimaatcrisis en de kansencrisis gaat het nu niet beter dan een jaar geleden.
 
Veel Delftenaren hebben het moeilijk. Als vluchteling opgevangen in Delft, zijn crisis mij niet onbekend. Slecht geïsoleerde woningen, taalachterstanden, sluiting van faciliteiten, slechte voeding, en een hoop inwoners die in financiële nood zitten. Deze verhalen hebben mij gevormd en gemotiveerd om mij aan te sluiten bij D66 Delft.

Hands-on mentaliteit

Voorzitter,

Mijn fractie gaat voor een politiek die niet bang is voor verandering. Of bang is voor de toekomst. Met de politieke keuzes van vandaag geven we vorm aan het Delft van de volgende eeuw. D66 wil de stad klaarstomen voor de toekomst door meer te investeren in een schone en groene stad, onze cultuursector en de gezondheid van de inwoners. Het is tijd dat we in een hogere versnelling te werk gaan. Klimaatverandering is heel concreet geworden. Het gaat niet alleen maar om broeikasgassen die we niet kunnen zien. Het is zelfs zo ver gekomen dat het nu ook gaat om de portemonnee van 11.000 Delftenaren die in energiearmoede leven. Dat vraagt om een hands-on-mentaliteit.

We willen dat mensen zelf makkelijk en goedkoop energie kunnen besparen. We stellen daarom voor het geweldige werk van 015 Duurzaam en Werkse beter te ondersteunen. Het is belangrijk dat zij van 3 FTE naar 6 FTE voor energieklussers gaan. In Delft wonen 11.000 mensen in energiearmoede en we helpen er met het huidige energieklussersteam slechts 1500. Bittere noodzaak om door te pakken dus.  
 
Die snelheid willen we ook maken als het gaat om de Gasthuisplaats. Naast het verhogen van het budget van de energieklussers, dienen we ook het voorstel ‘Gasthuisplaats Wordt Eindelijk Groen’ in. De Gasthuisplaats ligt er al 70 jaar hetzelfde bij en dat is niet best. Tijd voor actie.

Vrije toekomst

Voorzitter, in de programmabegroting wordt er terecht nadruk gelegd op gezond opgroeien en oud worden in onze stad. D66 is daarom erg tevreden met de uitrol van ontbijtprogramma’s op drie Delftse basisscholen. Een stap in de goede richting. Op deze manier kunnen kinderen, leraren, conciërges en alle andere betrokkenen op basisscholen profiteren van gezonde voeding.

Voorzitter, een grote zorg voor D66 blijft de toekomst van onze cultuursector. Het is tijd om cultuur een prominentere plek in onze stad te geven. Theather de Veste is een voorbeeld waarbij D66 durft te dromen van een ‘woonkamer voor cultuur’ voor alle Delftenaren. Wij rekenen dan ook op steun van andere partijen om die woonkamer mogelijk te kunnen maken.

Afsluitend voorzitter, bij het vertellen van de verhalen van onze stad is het minstens zo belangrijk om stil te staan bij de schaduwzijde van onze geschiedenis. Noodzakelijk is het om te vertellen hoe bepaalde rijkdom is verkregen over de ruggen van tot slaaf gemaakten.  Dat hoort ook bij de mooie slogan: ‘Creating History’.

De werkelijkheid is soms weerbarstig, nog steeds is er sprake van discriminatie en uitsluiting, en dat motiveert ons om te blijven vechten voor een duurzame, sociale en vrije toekomst voor onze stad en inwoners.