Terug- en vooruitblik na een jaar in de nieuwe raad

Op 15 maart 2022 werd D66 Delft met zes zetels gedeeld de grootste partij van Delft. Twee maanden later lag er een ambitieus coalitieakkoord. In een brief aan de leden blikt fractievoorzitter Sivan Maruf terug op het eerste jaar met de nieuwe fractie en kijkt hij vooruit naar de komende uitdagingen. Lees hieronder de brief die naar de leden is gemaild.

Beste partijgenoten,

Het is met grote trots en voldoening dat ik terugkijk op mijn eerste jaar als fractievoorzitter en partijleider van D66 Delft. Het is een jaar geweest van uitdagingen, groei en veelbelovende vooruitgang voor onze stad en partij. Als fractievoorzitter heb ik de eer gehad om te werken met toegewijde raads- en commissieleden, bestuursleden en onze wethouder. Samen hebben we ons ingezet voor onze idealen voor de stad. In goede harmonie en samenwerking met de Delftse gemeenteraad en haar inwoners. Graag blik ik in deze brief terug op het afgelopen politieke jaar. En wil ik u meenemen in een vooruitblik op beslissingen die de Delftse gemeenteraad nog moet nemen.

De campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen hebben we pas achter de rug. De verkiezingen gingen voornamelijk over overkoepelende thema’s die voor heel Nederland belangrijk zijn zoals stikstof, woningbouw en verduurzaming. Uiteindelijk zijn het de gemeenteraden die voor hun stad of dorp werk maken van landelijke en provinciale beslissingen. Onze fractie kenmerkt zich dan ook als een groep betrokken inwoners met gevoel voor de sentimenten in de stad, maar die ook over de stadsgrenzen heen kijkt. Een voorbeeld hiervan is het afschaffen van de verhuurdersheffing per 1 januari 2023. Het is onze lokale fractie geweest die bij D66 landelijk heeft aangekaart dat het afschaffen van de verhuurdersheffing noodzakelijk is voor corporaties om woningen in Delft versneld te kunnen verduurzamen. Door het afschaffen van de verhuurdersheffing worden de lasten voor corporaties structureel met circa €1,7 miljard per jaar verlaagd.

Onze fractie heeft zich ingezet voor schoolfruit- en maaltijden op Delftse scholen. Na een proef op drie Delftse basisscholen heeft het kabinet besloten om voor heel Nederland schoolmaaltijden te financieren voor basis- en middelbare scholen. We hebben ons ingezet voor een klimaatadaptieve stad door voorstellen in te dienen voor groene gevels in het Kabeldistrict en een transformatie van de Gasthuisplaats. Het afgelopen jaar is ook het jaar geweest waarop we honderden asielzoekers en Oekraïense ontheemden onderdak hebben kunnen bieden in Delft. Dit alles doen we met een blik op de toekomst, maar ook met oog voor het verleden. D66 Delft heeft onderzoek naar zowel het slavernijverleden als Joods vastgoed in Delft op de agenda heeft gekregen.

De hoge inflatie zorgt voor nieuwe dillema’s. Ondanks de inflatie gaan we uitvoeren waar we ons hard voor hebben gemaakt bij de coalitieonderhandelingen. Het komend jaar gaan we aan de slag met het isolatieplan om woningeigenaren en huurders te stimuleren en ondersteunen bij het nemen van isolatiemaatregelen. Het voorstel van D66 om 3000 huishoudens met een laag inkomen te helpen met energiebesparing wordt uitgevoerd. En we gaan versneld 6000 woningen bouwen in Delft.
 
We hebben een vooruitstrevend coalitieakkoord getekend. En we hebben daarbij ook het vijfpuntenplan van de oppositie omarmd. De wereld verandert snel, en dat vraagt om een stadsbestuur met lef en daadkracht die dicht bij haar inwoners staat.

Onze dank aan u is groot. Ik hoop u snel te zien, bijvoorbeeld bij ons op het stadhuis op 16 mei.

Sivan Maruf

Beeld: Gemeente Delft