Wonen, zorg en duurzaamheid horen bij elkaar

Als echte Betuwse (Buren, Varik) kwam ik na een paar jaar studeren terug naar Rivierenland. Het was meteen duidelijk welke plek dat moest zijn: Culemborg. Dat gevoel leeft breder! Culemborg kent veel woningzoekenden. En daar wil ik me graag voor inzetten.

Gelukkig kunnen we woningen bouwen. Bijvoorbeeld in de stationsomgeving. Maar er zijn ook problemen met stikstofregels en huizenprijzen. Ouderen zoeken naar alternatieven voor de verdwenen verzorgingstehuizen. Jongeren wonen noodgedwongen langer thuis. Mensen met een zorgbehoefte wonen zo lang mogelijk in de wijk.
Als we ons alleen richten op bouwen, lossen we die problemen niet op. Door slim om te gaan met alles dat al gebouwd is, combineren we wonen, duurzaamheid en zorg. Wonen is geen one-issue. Wonen gaat over prettig samenleven in onze stad.
Wonen is omzien naar elkaar
In wijken waar mensen elkaar kennen zijn minder problemen. Als iemand ziek of psychisch kwetsbaar is, zijn mensen er voor elkaar. Er is minder eenzaamheid en meer burenhulp. We kunnen onze woningen hierop aanpassen. Bijvoorbeeld door het delen van woningen, het delen van gemeenschappelijke ruimtes, en het bouwen van flexwoningen die met flexibele wanden gemakkelijk zijn om te vormen.
Wonen is werken aan duurzaamheid
Mensen die in het groen wonen, zijn gezonder en gelukkiger. Een wijk als Lanxmeer laat zien dat je geen grote oppervlakten nodig hebt voor een groene oase. Een ander voorbeeld is de Trudo toren in Eindhoven (foto). Bij nieuwbouw wil D66 nog meer rekening houden met groen en dieren.
En het meest duurzaam bouwen is natuurlijk niet bouwen! Maak gebruik van bestaande bouw. Zo houden we het buitengebied groen.

Kortom, we bouwen vanuit en met de mensen die hier willen wonen. We zorgen voor elkaar en voor een groene leefomgeving. Zo werk je aan meer geluk en gemeenschapskracht in de wijk. Ik ben blij dat onze gemeente zich laat inspireren door inwoners en door projecten zoals “Onder de Pannen”.

Dagmar Kusters D66