Wethouder Collin Stolwijk vertrekt per 16 maart

Wethouder Collin Stolwijk vertrekt per 16 maart
‘Onze’ D66 wethouder, Collin Stolwijk, heeft de gemeenteraad formeel laten weten dat hij per 16 maart 2022 aftreedt. Hij is dan twee bestuursperiodes en bijna acht jaar bestuurder van onze mooie stad geweest.

Al eerder heb je te kennen gegeven niet beschikbaar te zijn voor een derde periode als wethouder. Vanwaar dat besluit?

Collin: “Het is mijn stellige overtuiging dat het na bijna acht jaar voor zowel de stad als mijzelf goed is om andere dingen te gaan doen. Nieuwe ideeën, een nieuw geluid en verse energie is goed voor de stad en alle opgaven waar we met elkaar voor staan. En zelf merk ik dat ik na zo’n periode ook toe ben aan een nieuwe omgeving, ander werk en nieuwe uitdagingen. Daarom heb ik vorig jaar ons bestuur al laten weten geen derde periode als wethouder te ambiëren.”

Het is gebruikelijk dat vertrekkende wethouders lid van het college blijven tot de nieuwe wethouders geïnstalleerd zijn. Waarom vertrek jij nu per 16 maart?

“Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen En zoals sommigen wel weten is onze lijsttrekker, Dagmar Kusters, mijn vriendin. Het moet wel heel raar lopen wil zij niet in de raad gekozen gaan worden. Mijn rol als wethouder en lid van het college is voor mij niet verenigbaar met het raadslidmaatschap van Dagmar. Ik vind het daarom zuiverder om te vertrekken op de datum van de verkiezingen.”

Wat betekent dat voor jouw portefeuille vanaf 17 maart?

“Het college van B&W blijft als bestuursorgaan gewoon functioneren. De collega’s zullen mijn portefeuilles verdelen tot de periode dat de nieuwe wethouders benoemd worden.”

Wat ga je na acht jaar wethouderschap het meeste missen denk je?

Collin: “Tja, dat zal moeten blijken natuurlijk, maar ik denk dat ik het samen werken aan een mooiere stad het meeste ga missen. De samenwerking met heel veel bevlogen mensen, met inspirerende partners, met enthousiaste organisaties. En alle contacten die daar bij horen. Al was dat de laatste twee jaar met alle coronamaatregelen al wel anders dan ik het daarvoor gewend was. Helaas.”

Collin heeft in de twee bestuursperiodes dat hij actief was een brede portefeuille mogen bestieren. Aan Onderwijs, Werk en Inkomen – waaronder Werkzaak Rivierenland – en de Redichemse waard heeft hij twee periodes mogen werken. Onder andere Ruimtelijke Ordening, Wonen, Financiën, P&O, Vastgoed en Sport heeft hij een deel van de acht jaar onder zijn hoede gehad. Daarnaast was hij, net als de andere wethouders, als locoburgemeester op gezette tijden de officiële vervanger van de burgemeester.

Waar kijk je, over je schouder in de tijd kijkend, met trots op terug?

“Het meest trots ben ik uiteraard op de concrete stappen die ik, samen met heel veel anderen -zeg ik dan direct bij- voor en in onze stad heb mogen zetten. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de Gelderlandfabriek: van krakersbolwerk is dat ontwikkeld tot een bruisende hotspot van cultuur, ondernemerschap en horeca. Waar ik ook aan denk zijn al die mensen die we in Culemborg en de regio vanuit de bijstand aan het werk hebben weten te helpen. Werkzaak, waar ik tot 16 maart nog de bestuursvoorzitter mag zijn, is een organisatie waar we in de regio trots op mogen zijn. En dan het onderwijs. Culemborg is een echte onderwijsstad. Als gemeente zorgen we continu voor kwalitatief hoogwaardige huisvesting voor al die goede scholen: vorig jaar nog hebben we in de Brede School Culemborg West het klimaatsysteem gemoderniseerd. Dat voldoet nu aan de hoogste normen en dat is, zeker in deze tijden van corona, van wezenlijk belang voor al die leerlingen en leerkrachten. Tegelijkertijd hebben we letterlijk honderden zonnepanelen op het dak gelegd. Prachtig!

Een mooie ontwikkeling die ik mede in gang heb mogen zetten is de concrete verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. De HUB Rivierenland is ontstaan uit de D66 ambitie om die werelden structureel met elkaar te verbinden. In het belang van alle leerlingen die een keer een studie- en beroepskeuze moeten maken en al die ondernemers die continu zoeken naar medewerkers met de nieuwste kennis en vaardigheden.

Ik kijk ook met tevredenheid naar de financiële situatie waarin ik de gemeente als wethouder financiën achterlaat. Ook wij hebben moeten bezuinigen. Mede door een goed georganiseerd proces, met ook input van vele inwoners en organisaties uit de stad, heeft de raad een breed maatregelenpakket vastgesteld. Ondanks de coronacrisis staan we er als stad financieel gezond bij , ook voor de toekomst.”

En wat is er niet gelukt? Of minder goed gelukt?

“Ik had de ambitie om mee te helpen aan het tempo waarin de gemeente plannen en ideeën tot uitvoering weet te brengen. Ik moet bekennen dat we daar nog steeds heel veel tijd voor nodig hebben. En weliswaar is dat vaak goed te verklaren of zelfs logisch, het frustreert me nog altijd en dat is me gewoon niet gelukt.
En ik heb in al die jaren ook wel een paar onderwerpen gehad waar ik letterlijk slapeloze nachten van heb gehad. Het meest schrijnende voorbeeld zijn misschien wel de verhalen van onze inwoners die slachtoffer zijn geworden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Echt onvoorstelbaar wat sommige mensen hebben mee moeten maken. En nog mee maken. Door ons, de overheid. We proberen dan als gemeente te doen wat we kunnen. En de afhankelijkheid van onze medeoverheden is op dat moment tenenkrommend, om heel eerlijk te zijn.
De Redichemse waard heeft me ook wel de nodige hoofdbrekens gekost en het is me niet gelukt dit helemaal vlot te trekken. Een complex dossier waar we als gemeente en ik als wethouder het lang niet altijd goed hebben aangepakt. Al maken we hier de laatste jaren gelukkig wel progressie om tot een duurzame oplossing voor dit mooie gebied te komen. Zo leveren we via de D66 fractie in de Tweede Kamer input voor de landelijke discussie over het omgaan met diepe plassen en we hebben recent de provincie aan onze zijde gekregen. Dat geeft goede moed voor de toekomst.
En zo zijn er nog wel wat zaken te noemen waar ik graag nog een stap verder zou zijn gekomen. Gelukkig slaat de balans wel door naar de positieve kant.”

Wat zou je de nieuwe wethouders in Culemborg mee willen geven?

Collin: ”Het is belangrijk om je vanaf het begin af aan te realiseren dat je als wethouder op vele borden tegelijk schaakt. Met bijvoorbeeld inwoners en ondernemers, partners in de stad en regio, Arnhem en Den Haag, in je eigen college, met de raad, de D66 fractie, je partij en het thuisfront. Je moet continu schakelen tussen deze borden om vooruit te komen. Dat is fantastisch. Maar ik vond het in het begin, eerlijk gezegd, ook wel lastig en een zoektocht.

Maar misschien is het belangrijkste wel dat je vooral moet genieten van het feit dat je samen met velen een bijdrage mag leveren aan onze mooie stad. Iedere dag je bed uit om voor onze inwoners, ondernemers, bezoekers de stad weer een beetje beter te maken. Daar doe je het uiteindelijk voor.”

Tot slot, wat wens je de stad toe?

“Ik zou willen dat iedereen in de stad maatschappelijk mee kan doen. Ieder naar eigen kunnen en vermogen. Ieder op grond van het unieke talent dat we allemaal hebben. En daarnaast wens ik de stad toe dat we als gemeente samen met alle partners in staat zijn om de grote opgaven waar we voor staan, denk aan wonen, de energietransitie, duurzaamheid, op een voortvarende en progressieve manier aan weten te pakken en op te lossen. Dat we, kortom, Durven Doen.”