Werken aan schoolgebouwen

Werken aan schoolgebouwen!

Vorige week heeft de Raad het IHP aangenomen. Het Integraal Huisvestingsplan regelt kort door de bocht alle Culemborgse ambities voor schoolgebouwen. Wat een succes!

Ieder kind in Culemborg heeft namelijk recht op een goede, gezonde en positieve ontwikkeling.
Het IHP is opgesteld samen met schoolbesturen en geeft voor de komende 30 jaar een beeld van de omvang, kwaliteit, planning en de te verwachten investeringen voor schoolgebouwen in de gemeente.

Uit het IHP blijkt dat veel scholen in onze gemeente aan vervanging of renovatie toe zijn. Hiervoor zijn de komende jaren forse financiële investeringen nodig.
Het IHP vraagt om een gefaseerde uitvoering. We starten met de vervolgonderzoeken voor scholen, die volgens het IHP het meest urgent zijn.

We beginnen bij het KWC en daarna volgen De Blink, De Palster, het Praathuis en tot slot de opgave voor uitbreiding in West.
Wethouder Daphne Bijvoet: Een mijlpaal! Ongelooflijk trots en blij dat we dit plan opgesteld hebben met schoolbesturen om gezamenlijk de grote opgave voor onderwijshuisvesting in Culemborg op te pakken.”

In ons verkiezingsprogramma schreven we dat D66 Culemborg wil dat alle kinderen in Culemborg dezelfde kansen krijgen. We zorgen voor een goede start voor alle kinderen in Culemborg. Onder andere door circulaire, duurzame en groene schoolgebouwen en -pleinen.

Deze ambitie wist D66 te vertalen in het Bestuursakkoord dat we samen met GroenLinks en Culemborg van Nu sloten: “Goed onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van iedereen in Culemborg.

We vinden het van belang dat iedereen het onderwijs krijgt dat nodig is. Culemborg heeft een divers aanbod en daar zijn we trots op!

We werken aan groene schoolpleinen en gebouwen die duurzaam zijn en een gezond binnenklimaat hebben.”
Fractievoorzitter Dagmar Kusters: “D66 is heel blij dat er een ambitieus plan ligt voor groene duurzame schoolgebouwen voor de toekomst van onze kinderen. We hopen dat er richting de kadernota en in de jaren daarna voldoende financiële ruimte ontstaat voor de uitvoering van zoveel mogelijke van deze ambities. Daar zetten we ons voor in!”

D66 Culemborg vroeg ook aandacht voor diversiteit van onderwijs en voor regulier openbaar onderwijs in Culemborg Oost. Met het samengaan van de Kaardenbol en ’t Praathuis komt dit mogelijk in gevaar. De raad nam een motie van D66 aan waarin het college opgeroepen werd bij de uitwerking van de ambities in het IHP in gesprek met de schoolbesturen de aanwezigheid van openbaar onderwijs in Culemborg (Oost) te agenderen en stimuleren.