We zijn al een mooie groene stad en dat kan nog verder verbeteren!!!

Tijdens de beeldvormende avond voor de omgevingsvisie heeft D66 onderstaande bijdrage geleverd. Namens D66 Jos van Went:

“D66 is een groene partij, een progressieve partij en een liberale partij.
In die combinatie ontstaat onze visie over de omgeving van Culemborg.

Vanuit de groene gedachten vinden wij het heel belangrijk het bestaande groen en de sterk onder druk staande biodiversiteit minimaal te behouden. Om die reden zijn we pertinent tegen het bouwen in het buitengebied. Wat ons betreft wordt hier geen mogelijkheid geopend en moeten we het doen met de bestaande ruimte binnen de huidige grenzen.

We hebben namelijk veel problemen in onze wereld, met groen wat verdwijnt of niet goed is.
Biodiversiteit is erg belangrijk, daar moeten we nadruk op geven.

Als we praten over een paar belangrijke dingen is dat met name wonen en mobiliteit.
Vanuit de liberale gedachte ontstaat vrijheid als je de vrijheid hebt om te wonen en te bewegen. Culemborg is hier wat ons betreft op de goede weg.
Een goed voorbeeld hiervan zien we terug in de ontwikkeling in de Stationsomgeving. Dat is een goed voorbeeld hoe we kunnen inbreiden, met een goed oog voor mobiliteit en progressieve mobiliteitsconcepten.

Als we namelijk kijken naar mobiliteit en bewegen is het belangrijk dat we ons uitbreiden als een OV hub. We zijn in de unieke situatie dat we een station hebben, daar gaan we zelfs onze woningbouw op aansluiten, daar moet de uitbreiding gezocht en gevonden worden. Denk bijvoorbeeld aan kleiner OV vervoer in de stad en door de stad en naar onze omgeving omringende gemeenten. Dat zijn belangrijke zaken.

We moeten zorgen voor een goede verbinding van het buitengebied met de stad; er zijn genoeg kansen om verbinding te brengen tussen ons buitengebied en binnengebied.
Fietsen is heel belangrijk en lopen is gezond voor iedereen, dat moeten we absoluut bevorderen. Maar we mogen niet vergeten dat niet iedereen goed kan fietsen en lopen.
Waar nodig moeten we maken dat er niet een tegenstelling ontstaat, maar een evenwicht tussen auto’s en fietsers en voetgangers.

Tot slot zien we de 3-30-300 als een mooie leidraad:
3: Vanuit elke woning moeten 3 bomen zichtbaar zijn. Dat geeft een goed gevoel bij inwoners.

30: In een wijk moet 30% van de hele wijk in schaduw van bomen liggen. Met de toekomstige ontwikkelingen van het klimaat, warmte, wordt het steeds belangrijker dat we het groen verzorgen in onze wijken.
En niet alleen de wijk. We willen ook nog wat grotere gebieden; parken zijn heel belangrijk.

300: Iedereen moet wonen op een maximale afstand van 300 meter van een mooi stadspark, een groen gebied waar je kunt wandelen.
We zijn al een mooie groene stad en dat kan nog verder verbeteren; daar wil D66 zich heel erg voor inzetten.