Rard als nieuw raadslid voor D66

Sinds 15 september ben je als raadslid benoemd, hoe lang woon je hier eigenlijk?

Ik heb van 1999 tot 2004 in Culemborg gewoond, hierna 9 jaar in Beusichem. Na een uitstapje naar Deventer wonen we weer sinds januari 2020 in Culemborg. Het rivierengebied is ons lief.
Hoe lang ben je al politiek actief?
In Deventer ben ik lid geworden van D66 en vrijwel gelijk actief aan de slag gegaan binnen de raad aldaar. Raadswerk maakt mij enthousiast om samen met de stad en inwoners de stad nog mooier te maken.
Raadswerk is praktisch, heeft direct effect op de inwoners. En ondanks, of misschien wel dankzij, de discussies ontstaan resultaten waarvan je één ding zeker weet: “Hier is op heel veel verschillende manieren naar gekeken”. Dat doet recht aan alle verschillen tussen mensen en groepen. Ik vind het mooi om hier actief deel van uit te maken en een bijdrage te leveren aan wat een stad nodig heeft: een goed bestuur.

Wat ga je doen de komende tijd?

We staan voor een groot aantal uitdagingen. Aan alle kanten worden de budgetten krapper. Dat betekent dus scherp aan de wind varen en goed kijken naar hoe je met en in schaarste het beste resultaat kan halen.
Het sociaal domein bijvoorbeeld. Hoe zorgen we dat we dat met de beperkte middelen, inwoners toch de zorg krijgen die ze nodig hebben. Door preventieve inzet kun je de uitgaven voor de meeste inwoners reduceren waardoor er voldoende over kan blijven voor mensen die specialistische zorg nodig hebben.
Ook op het gebied van Duurzaamheid, klimaat en dus ook de energietransitie is veel werk aan de winkel. Dat was er al, maar dat wordt steeds urgenter. Eigenlijk zijn we al te laat en hebben we met elkaar een flinke inhaalslag te maken.
De vraag is hier altijd op welke schaal kijk je hiernaar. Kijk je alleen naar de Culemborg, kijk je naar de Regio, Nederland of zelfs Europa. Ook hier kan je je inzet maar één keer plegen dus moet je goed kijken naar de meest effectieve inzet. Aan de andere kant hebben we geen tijd meer om te wachten tot er bijvoorbeeld landelijk iets gebeurt. Je kan ook hier lokaal veel winst halen.
Gelukkig is D66 een partij met hele korte lijntjes. Er wordt wel eens gezegd dat regionale afdelingen aan de leiband zouden lopen van de landelijke partijen. Dit voelt voor mij beslist omgekeerd. Bij D66 wordt veel gedaan met de regionale inbreng. De 06’sjes van bewindspersonen, staten- en Kamerleden zitten in onze telefoons en worden altijd opgenomen. Mijn langjarige ervaring in de metaalindustrie geeft ook extra kennis die goed van pas komt. In de fractie ben ik één van de twee mensen met een technische opleiding. Die technische opleiding is, zo merk ik, relevant om goed gefocust te blijven op de feiten.

En waar komen je nog meer tegen in Culemborg en omstreken

Op het water natuurlijk! Roeiend op de Lek of zeilend op het IJsselmeer of op zee. Maar ook in de prachtige theaters die Culemborg rijk is.