Provinciale Staten-kandidaten bereiden zich voor in Culemborg

De Provincie beslist ook over onze achtertuin. Om dat te laten zien, werden op vrijdag 24 februari de Provinciale Staten kandidaten van maar liefst 6 partijen ontvangen met een Waardewandeling in de Redichemse Waard.

De provincie speelt in dit gebied een cruciale rol. De Staten-kandidaten werden bijgepraat en gaven hun visies.

Er valt wat te kiezen!

Het thema was: Vereende krachten.
Hoe kunnen gemeente en provincie elkaar versterken in het ondersteunen van natuurontwikkeling in goede samenwerking met een burgerinitiatief.
De Redichemse Waard trok veel bekijks van de provinciale politici in spe. Aanwezig waren D66 (initiatiefnemer), GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij vd Arbeid, ChristenUnie en CDA. Daarnaast waren er leden van het Burgercollectief Redichemse Waard aanwezig. Na de wandeling werd in Het Nut nagepraat.

We hebben gesproken over drie thema’s
– Hoe kijkt de provincie tegen het betrekken van burgercollectieven
– Hoe kijken jullie er naar om alle uiterwaarden tot natuur te beschermen
– Hoe halen we perverse prikkels weg. Verondiepen of nog extra winnen kan de bloot eigenaar geld opleveren, daardoor stagneert de aankoop.
– Hoe zorgen we dat de Bloot Eigenaar als ondernemer uiteindelijk maar één juiste beslissing hier kan nemen: natuurontwikkeling.

Frank Cornelisse staat derde op de lijst voor D66. Zijn speerpunten: natuur en stikstof. “Belangrijk om te horen dat de provincie veel verschil kan maken in dit soort gebieden. We hebben in Gelderland veel zandwinputten, zoals de Redichemse Waard. We moeten zorgen dat er geen giftige stoffen in de natuur terecht komen”.

Kandidaat Statenlid Frank van der Valk van GroenLinks is positief verrast door de betrokkenheid van zoveel inwoners. “Vanuit de provincie juichen we burgerinitiatieven toe. Inwoners zijn met hart en ziel betrokken en het beheer is bij hen vaak in goede handen, omdat zij de omgeving als geen ander kennen”.

Lester van der Pluijm van Partij voor de Dieren: “Voor ons staat de natuur voorop, dat die niet hoeft te lijden onder dumping en intensieve landbouw”.

Ben Bloem Staten-kandidaat ChristenUnie: “Culemborg maakt werk van natuurontwikkeling. De toekomstvisie die is gemaakt door bewoners is een prachtig vertrekpunt. Zo wordt het gebied van de bewoners.”

Partij van de Arbeid: “Zo’n gebied als dit is nodig voor brede welvaart. Dat moet bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen.”

Daisy Vliegenthart-Goedhart, de nummer 2 op de lijst van CDA, ziet ruimte om functies slim te combineren. “Een prachtig gebied voor natuur en recreatie. Maar ook de uitdaging hoe netjes om te gaan met de agrariërs die nu een deel van de gronden beheren”.

De leden van het burgercollectief Redichemse Waard zijn blij met de aandacht van de toekomstige politici.

De gemeente Culemborg heeft recent besloten om delen van het gebied aan te kopen, als de blooteigenaar daartoe bereid is. Deze drie partijen verkennen nu het meest passende scenario voor ontwikkeling en beheer in de Redichemse waard. De komst van de Statenleden voelt als steun in de rug.

Er werden naast de genoemde punten na afloop van de rondleiding met elkaar goed en vooral constructief gekeken naar mogelijkheden waar gemeente, Provincie en collectief elkaar kunnen versterken.
Gesterkt met een flink aantal goede ideeën was iedereen erg enthousiast over het initiatief van D66.

Rinske van Noortwijk (D66): Bedankt voor het idee en het vele werk dat je er voor hebt verzet! Dankjewel Stefan Claassens voor de duidelijke en inspirerende presentatie en Martine Gooszen voor de inhoudelijke ondersteuning