n.a.v. verkiezingen

Vanavond 6 april 2022 presenteerde mevr. Meerts; verkenner, haar verslag van de verkenning met alle partijen.

CvN stelt voor om de formatie te starten met een kerncoalitie van CvN, GL en D66. Een concept bestuursakkoord dat voorgelegd wordt aan de raad en daarna aan maatschappelijke partners voor een zo breed mogelijk gedragen akkoord.

Dit akkoord zal ingaan op een aantal belangrijke thema’s zoals wonen, klimaat, stationsomgeving, sociaal domein en financiën. Als reactie hebben wij aangegeven:

-> fijn dat veel partijen een zo breed mogelijke samenwerking wensen
-> wij willen daadkracht, geen visies maar uitvoeren: durven doen
-> aan thema’s willen wij toevoegen, onderwijs en participatie

Gezien de verkiezingsuitslag past ons terughoudendheid, als we uitgenodigd worden werken we constructief mee. We zijn gisteravond uitgenodigd door CvN en voelen brede steun van de raad.

Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid, en aanvaarden we de uitnodiging omdat het voorstel past bij onze manier: In gesprek met alle partijen én met de stad