‘Kosten inzameling incontinentie materiaal hopelijk snel omlaag’

Op 9 maart wordt in de commissievergadering het voorstel van AVRI besproken om ook in Culemborg luiers en incontinentiemateriaal gescheiden in te zamelen.

Een week later moet het besluit in de raad worden genomen. Gescheiden inzameling is niet gratis. In het voorstel staat dat dit betekent dat dit 4,21 euro extra per huishouden per jaar gaat kosten.

“Het milieu wacht niet, we moeten handelen”, zegt woordvoerder en commissielid Rard Metz, “Voor huishoudens die niet staat zijn de eindjes aan elkaar te knopen is er gelukkig maatwerk te leveren door de gemeente.” Het besluit moet voor 1 april zijn genomen, dan kunnen de procedures rond het plaatsen van de 8 half ondergrondse containers starten zodat de gescheiden inzameling na 1 januari kan starten.

“Op dit moment is de verwerking van dit materiaal nog duurder dan het als restafval in de oven te gooien. Maar dit gaat in de komende jaren veranderen. De hogere kosten moet je afzetten tegen de milieuwinst die er halen is”, zegt Metz . “Met de invoering van nieuwe wetgeving rond de overgang naar een circulaire economie zal het volume toenemen waardoor die balans zal omslaan. Maar als de extra kosten nu al zo laag zijn waarom dan nog een jaar milieuwinst weggooien?

Dit past volledig in ons streven om zo snel mogelijk te schakelen naar een circulaire economie.” Hij geeft aan dat Culemborg de laatste gemeente is die hier nog een positief dan wel negatief besluit over kan nemen. Andere gemeenten in het werkgebied van AVRI zamelen al separaat in of gaan dit doen. “Met een positief besluit zal het volume verder toenemen en kunnen hopelijk de kosten snel omlaag.”

D66 Culemborg kijkt uit naar de behandeling in commissie en raad en rekent er op, waar nodig, de andere partijen te overtuigen.