InclusieArt. 1 van de Grondwet heeft een plek in de Raadszaal  
In deze raadsperiode is op verschillende momenten aandacht gevraagd voor onderwerpen en thema’s die te maken hebben met voeren van een inclusief beleid en gelijkwaardigheid. Mede op initiatief van D66 zijn er raadsambassadeurs aangesteld om initiatieven vanuit burgers die om uiteenlopende redenen in het beleid niet herkenbaar zijn, gerichter en actiever te onderkennen en te verbinden met de Raad.
Ruimte maken in onze hoofden en harten en als hoogste orgaan van de gemeente samenwerken aan een optimaal klimaat waarin we voorkomen dat er uitsluiting en achterstelling plaatsvindt van inwoners.

Deze ambassadeurs zijn in contact met inwoners, gaan het gesprek aan over de ervaringen en leveren door een open en faire blik bijdragen voor verbeteren van beleid en kaders.

Om dit te onderstrepen is er op 9 september 2021 een grafisch kunstwerk onthuld met de tekst van art. 1 van de grondwet. Dit kunstwerk dat met vereende krachten tot stand kwam beoogt een stimulans en een steun te zijn in deze opgave.

Josefien Rooks, raadslid van de week in november 2020 over de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor de raad /raadwerk:                              
 “Dat iedereen meedoet maar bovenal de uitnodiging ervaart om te participeren en naar behoefte deelneemt op uiteenlopende-en onderbelichte thema’s. 

Hiervoor is het nodig wat vaker Art. 1 van de Grondwet te memoreren zodat we deze gezamenlijk en adequater, handen en voeten kunnen geven. Het is nu veelal theorie, een wettekst die we denken te kennen en waarvan we zeggen dat we ernaar handelen.
In de vele facetten van raad en raadswerk houden we echter nog te weinig rekening met dit kader. Als ambassadeur Art. 1 wil ik meewerken aan de totstandkoming van een kunstwerk met daarop de tekst van de grondwet. 
Een kunstvorm, prominent in de raadszaal, die ons juist in deze tijd van uitvergroten van verschillen af en toe doet realiseren wat voor ons de essentie is van hoe wij willen samenleven, en kunnen werken aan verbinding en zichtbaar investeren op de inclusie agenda.”

Grafisch ontwerper Arjan Middelkoop:  
Uitgangspunt: artikel 1 van de grondwet. Toegevoegd zijn de begrippen handicap en seksuele gerichtheid vanuit de voorgenomen wetswijziging.   
 “Het is een weergave van waar wij als gemeente Culemborg voor staan. Vandaar dat het kenmerkende monument van de oude spoorbrug is toegevoegd die staat voor duurzaamheid, innovatie en verbinding. 
De verbinding wordt weergegeven in de tekst zelf, maar ook in de gekozen kleuren. Culemborg is een regenbooggemeente.
Het gedachtengoed hiervan sluit naadloos aan bij artikel 1. De complementaire kleuren van de regenboog zijn toegepast in de woorden.
De kaart van Culemborg die er overheen ligt, is weergegeven in alle kleuren van de regenboog.
Samen vormen zij een harmonieus geheel. Deze symbiose van kleuren geeft de diversiteit van het leven in onze stad weer: niet zwart-wit, maar altijd iets er tussenin.”

Dank gaat naar de Stichting Culemborg Toegankelijk voor samenwerking en voorbereiding waardoor:                                                  – unaniem een motie is aangenomen voor toegankelijkheid en inclusiviteit bij Regieplan Binnenstad           – motie Toiletalliantie aanleiding vormde tot aansluiting bij Hoge Nood app Openbare toiletten.
en Culemborg Regenboogstad voor:  – participatie in werkgroep en dagvoorzitterschap Regenboogconferentie Rivierenland, door Covid 19 uitgesteld, de samenwerking met Queeremborg.