concept bestuursakkoord

Conceptbestuursakkoord bespreken met leden op zaterdag 14 mei

Vandaag – dinsdag 3 mei – versturen de fracties van Culemborg van Nu, GroenLinks en D66 het Conceptbestuursakkoord “Samen aan de Slag” naar de Gemeenteraad.

Dit concept bevat de plannen voor de gemeente Culemborg voor de periode 2022-2026.

Gesprek met de leden
Wij nodigen je van harte uit om op zaterdag 14 mei tussen 15:00 – 17:00 uur in De Gelderlandfabriek het conceptakkoord te bespreken met de fractie van D66 Culemborg.

Dagmar Kusters en Rard Metz (ons onderhandelaarsteam in de formatiefase) zullen je bijpraten over het akkoord, en nadere vragen beantwoorden.

Als daar concrete ideeën van leden uit voortvloeien, kunnen deze via het Platform Culemborg (zie hieronder) worden ingebracht.

Omdat dit ons eerste brede ledenevenement is sinds het einde van de coronamaatregelen nodigen wij iedereen daarna graag uit voor een borrel om (hernieuwd) kennis te maken en bij te praten.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via [email protected].

Wethouderskandidaten
In de week van 16 mei maken de drie partijen bekend wie de wethouderskandidaten zijn en welke portefeuilles zij zullen behartigen. Tegelijkertijd zullen onze fractie en de Wethoudersadviescommissie (WAC) ook de leden informeren.

Draagvlak en relevantie – Reacties van andere partijen en inwoners
De partijen vinden het belangrijk om zo breed mogelijk binnen de Culemborgse samenleving reacties op het concept-bestuursakkoord op te halen, voordat een definitief akkoord wordt gesloten.

De andere zes fracties uit de Gemeenteraad zijn tevens uitgenodigd verrijkingen op het akkoord schriftelijk in te brengen. Inwoners, ondernemers en organisaties uit Culemborg worden van harte uitgenodigd te reageren op het akkoord.
Dat kan via Platform Culemborg:
https://platform.culemborg.nl/nl-NL/
Tot en met 15 mei is het mogelijk om per hoofdstuk op het akkoord te reageren en ideeën mee te geven.

Bestuursakkoordmarkt op 11 mei a.s.
Op woensdag 11 mei van 19.30 tot 22.00 uur organiseren de fracties een Bestuursakkoordmarkt in het Stadhuis.

Tijdens deze bijeenkomst kan iedereen binnen lopen om met fractieleden van Culemborg van Nu, GroenLinks en D66 te praten over het akkoord.

Ook hier zijn onze leden van harte welkom.

Presentatie definitief bestuursakkoord
Na 15 mei bespreken de fracties van Culemborg van Nu, GroenLinks en D66 de reacties op het conceptakkoord.
Via Platform Culemborg en via een brief aan de Gemeenteraad koppelen zij terug wat er met de verschillende reacties is gedaan.

Op dinsdag 31 mei presenteren de fracties het definitieve Bestuursakkoord.

De benoeming van de nieuwe wethouders vindt plaats in de Raadsvergadering van donderdag 9 juni.

Nog vragen?
Mocht je hierover nog vragen hebben en op 14 mei verhinderd zijn, neem dan vooral ook contact met ons op via [email protected].

Hartelijke groet en graag tot ziens op 14 mei,
Bibiche Wymenga, voorzitter bestuur D66 Afdeling Culemborg
Dagmar Kusters, fractievoorzitter D66 Culemborg