Definitief bestuursakkoord

Het bestuursakkoord is met alle reacties en bijdragen samen met Culemborg van Nu en Groen Links afgerond.

Dank aan alle D66-ers die we hebben gesproken op 14 mei in de Gelderlandfabriek, andere stadsgenoten die we hebben gezien bij de bestuursakkoordmarkt en de bijdragen op het platform Culemborg.

Alle reacties zijn besproken en beoordeeld. Op www.platform.culemborg.nl
kan je lezen welke ideeën er waren en wat daarmee gedaan wordt.

Vanavond werd het gepresenteerd aan de stad.
En wat zijn wij hier ongelooflijk trots op! D66 ging de verkiezingen in met al belangrijkste thema’s:
• Wonen
• Onderwijs
• Klimaat

We zijn trots op de resultaten die we op deze gebieden behaald hebben in het akkoord:
• Wonen: We maken betaalbare natuurinclusieve en vernieuwende woningbouw in de Stationsomgeving mogelijk.
• Onderwijs: We verduurzamen en vergroenen schoolpleinen en –gebouwen.
• Klimaat: We stellen samen met inwoners een concrete uitvoeringsagenda voor de energietransitie op.

Maar vergeet ook niet al die andere belangrijke thema’s!
• We maken sport en cultuur toegankelijk voor iedereen.
• We werken met Culemborgers, vrijwilligers, onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties samen aan het voorkomen van zware en complexe zorg.
• We kijken uit naar het opstellen van de samenwerkingsagenda waarin we samen met de hele gemeenteraad, het college en de stad afspraken maken over hoe we samenwerken als stad en gemeente.

Het nieuwe college maakt de komende maanden een uitvoeringsplan en een financiële doorvertaling van het bestuursakkoord.
Nieuwsgierig?

Bijgaand vind je een infographic van het bestuursakkoord. Of lees het hele bestuursakkoord op onze website.

https://platform.culemborg.nl/nl-NL/folders/bestuursakkoord-culemborg

Op donderdag 9 juni gaat de hele gemeenteraad in gesprek over het bestuursakkoord. Vervolgens worden de kandidaat-wethouders voorgedragen aan de Raad om hen te installeren.

Je mag daarbij aanwezig zijn in het oude Stadhuis. Je kan de vergadering natuurlijk ook online volgen via www.culemborg.bestuurlijkeinformatie.nl.

We heffen graag het glas op het behaalde resultaat met je tijdens de zomerborrel op 1 juli.