Als de jeugd de toekomst heeft, moet je er ook goed voor zorgen!

Preventie in de jeugdzorg, de tool om grip op de oplopende kosten te krijgen?

Bij het openen van mijn socials kwam ik onlangs het volgende artikel tegen in het Kontakt.
https://www.hetkontakt.nl/regio/westbetuwe/301919/gemeente-west-betuwe-wil-welzijn-jeugd-verbeteren.

In Culemborg zijn de jongerenwerkers van ElkWelzijn ook actief binnen de scholen

Graag neem ik de lezer mee in de visie van D66 Culemborg op dit onderwerp

Jeugd en kunnen ontwikkelen
Jongeren kregen de afgelopen jaren meer te maken met eenzame en sombere gevoelens. Samen sporten en plezier hebben was tijdens tijdens de coronaperiode minder goed mogelijk. Dit doet iets met ontwikkeling van de jongeren. Cognitief en sociaal emotioneel ontstaan achterstanden. In deze leeftijd bouwen jongeren namelijk aan hun identiteit door vrienden te maken, te leren samen werken en elkaar leren vertrouwen
D66 gelooft in duurzame preventieve programma’s door de inzet van jongerenwerkers op middelbare scholen. Soms is er “even zijn” of een kort gesprek al voldoende om ervoor te zorgen dat de problemen voor jongeren onoverzichtelijk worden en escaleren. Grotere problemen kunnen sneller worden onderkent en aangepakt.

Preventief jeugdbeleid
Preventief jeugdbeleid draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren. Het kan problemen voorkomen zoals schoolverzuim, vandalisme, depressie of dat kleine problemen groter gaan worden. Een mooi voorbeeld daarvan is https://www.nji.nl/interventies/diamant,
Via deze training wordt gewerkt aan het versterken van de identiteit en weerbaarheid van de jongeren

IJslandse aanpak
D66 Culemborg kiest voor het anders organiseren van de jeugdzorg door te kiezen voor preventie. Wij kijken dan bijvoorbeeld naar de IJslandse aanpak. Deze effectieve werkwijze wordt inmiddels door minimaal vier gemeenten in Nederland toegepast en richt zich op 4 omgevingsfactoren: het gezin, de peergroep, school en vrijetijdsbesteding In deze aanpak wordt met alle betrokkenen gewerkt aan een veilige omgeving voor jongeren op de plekken waar zij veel zijn.
Wij zien in Culemborg goede mogelijkheden voor inzet van onderwijsprogramma’s op basisscholen en middelbare scholen op het gebied van (sociale en emotionele) weerbaarheid. Maar ook collectieve ondersteuning aan ouders onderling ter ondersteuning van de opvoeding of inzet van peersupport of peergroepen.

Onderdeel van het gewone leven
Deze vormen willen we laagdrempelig aanbieden. Het moet passen in het gewone leven van de jongeren op de scholen, in de wijk waar je woont, bij sport en cultuur, op stageplekken, bij werkgevers e.a.. Preventief jeugdbeleid is wat D66 betreft een vast onderdeel van de jeugdzorg en niet langer meer een gefinancierde inkoopvoorziening binnen de jeugdzorg. Dit betekent een structurele subsidie en inzet van welzijnsvoorzieningen voor de jeugd noodzakelijk. Een goede samenwerking tussen sociaal team, jongerenwerker, huisartsen, onderwijs en zorgprofessionals is essentieel.

D66 kiest voor vertrouwen in professionals die heel goed in staat zijn om “te doen wat nodig is”!

Durven Doen: minder plannen, meer geld naar daadwerkelijke zorg
D66 is voor minder plannenmakerij en meer aan de slag gaan vanuit een Durven Doen principe. Initiatieven nemen, vertrouwen in de professionals, minder controleren