Formatiegesprekken verlopen prettig en constructief

Na de conclusies van de verkenner en het raadsdebat hierover op woensdagavond 6 april zijn de drie partijen Culemborg van Nu, GroenLinks en D66 met elkaar aan de slag. Dit doen zij onder begeleiding van formateur en stadgenoot Dave Ensberg-Kleijkers.

De drie partijen willen de stad en de andere partijen laten weten dat de gesprekken prettig en constructief verlopen. Er is allereerst gesproken over de aanpak en de planning. Zo wordt op 3 mei volgens planning een concept bestuursakkoord bekend gemaakt. Vanaf dan is er twee weken de gelegenheid voor de andere politieke partijen in de raad om hier schriftelijk op te reageren, en desgewenst mondeling toe te lichten, als zij het document willen verrijken.

Ook wordt de stad dan uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdagavond 11 mei in het stadhuis. Dit wordt een open inloop.

Op 14 mei organiseert D66 Culemborg aanvullend een Afdelingsvergadering om met haar leden het gesprek aan te gaan.

Tot nog toe hebben de drie partijen inhoudelijk gesproken over de onderwerpen: mobiliteit, wonen, veiligheid, onderwijs, sport, cultuur, recreatie en economie. Het sociaal domein, groen en duurzaamheid, participatie en financiën komen aan bod in de komende week.

Op dinsdag 31 mei is de planning, zal het definitieve bestuursakkoord worden gepresenteerd. Donderdagavond 9 juni volgt de benoeming van de wethouders.

Culemborg van Nu, GroenLinks en D66 kijken hier naar uit, omdat ze samen met de stad en met andere partijen een nog mooiere en fijnere plek willen maken van Culemborg.

Formatiegesprekken verlopen prettig en constructief