15 maart Provinciale Staten verkiezingen

Op 15 maart kun je niet alleen stemmen voor de provinciale staten, maar ook voor het Waterschap. En dat is belangrijk, omdat veel vraagstukken daar een antwoord vinden. Onze keuze voor www.waternatuurlijk.nl omdat ook zij vooruit willen.

Wij hebben er zin in, nog een kleine maand tot 15 maart.

Komen we tot stilstand of gaan we op volle kracht vooruit.

Het komend jaar wordt cruciaal. Landelijk met een ambitieus coalitieakkoord, moeten we koers houden!

Stilstand ligt op de loer. Conservatieve krachten staan te popelen om op de rem te trappen.
Daarom vragen we de kiezer om in maart te stemmen!!!!

Vooruitgang betekent:
– Stikstof halveren om woningen te kunnen bouwen
– Onafhankelijkheid van andere landen door eigen schone energie op te wekken en te verduurzamen
– En blijvend investeren in goed onderwijs en beschermen onze democratie.

Door te kiezen voor D66 help je bouwen aan een Nederland dat eerlijker, schoner, veiliger en vrijer is. Voor een Nederland wat niet stilstaat maar vooruitgaat.

Met uw stem voor D66 kiest u ook de leden voor de Eerste Kamer. In Culemborg wonen 2 kandidaten voor deze kieslijst :
Rita Braam van Valkengoed en Dave Ensberg – Kleijkers.